Ekumenická bohoslužba 600 let od upálení Mistra Jana Husa

Srdečně zveme na ekumenickou bohoslužbu u příležitosti 600 let od upálení MIstra Jana Husa.

st 24. 6. v 17h v Mírovém kostele v ul. Karla Maličkého v Lovosicíh

Vytoupí Pěvecký sbor lovosicekého gymnázia In flagranti

Zve Českobratrská církev evangelická Třebenice a Církev Československá Husitská Lovosice

Datum: 23.06.2015 10:09 |
Nechci nic propásnout
Z Církve ČCE
#

#

#

#

#

Administrace