V neděli 11. února bude naším milým hostem při bohoslužbách v Třebenicích Mgr. Klára Černá, čerstvá a úspěšná absolventka UK ETF. Blahopřejeme a těšíme se!

Datum:

24. 12.

Ne

   10.00   

vánoční dětské divadlo

25. 12.

Po

10.00   

bohoslužby s Večeří Páně

31.12.

Ne

10.00   

bohoslužby

1. 1. 18

Po

10.00   

bohoslužby s Večeří Páně (společně s baptisty) v Třebenicích 

V Lovosicích se bohoslužby v zimních měsících nekonají. Jejich opětné zahájení včas oznámíme. 

Datum:

Vc podobě "sborového dopisu" přináš Vánoční poselství 2017 vánoční zamyšlení (provokaci na  téma nejznáměšjší české vánoční písně), informaci o adventním, vánčočním a novoročním dění ve sboru i další informace. Žel, v redakčním systému našich stránek nelze dopis vložit jako přílohu k okamžitému nahlédnutí. K dostání ve sboru. Po rozkliknutí naleznete alespoň zmíněnou vánoční úvahu.

Datum:

- - -Třebenického faráře potkala prosba ústředí ČCE, aby vedl jarní brigádu v Herlíkovicích 27. 4. - 1. 5.
https://prihlasky.srcce.cz/akce/151-jarni-brigada
Povede nikoli práci ("na práci nejsem a žebrat se stydím - Lukáš 16,3), ale duchovní atmosféru. Večery se budou týkat písniček ze Svítáků a jejich biblických i životních kontextů.
Z toho ovšem vyplývají dvě věci:
1) farář nebude kázat doma v Třebenkách v neděli 29. 4. a
2) kdyby někdo chtěl jet, tak může - z Třebenic ho mohu vzít já (3 místa volná), odkudkoli musí po svých, ale v Herlíkách, jak to tam znám, to bude stát za to po všech stránkách. Tak jedééém!

Datum:

Návštěvníky našich webových stránek jsme informovali o sjezdu trubačského sdružení Consonare. Chcete-li prožít alespoň mkousek zážitku, jak jej přinesla regionální televize, najdete je zde:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=dc6vZp1Wlt8

Datum:

Evangelické bohoslužby v Lovosicích, v kostele v ulici K. Maličkého, začínají od 8.30, počínaje 15. dubnem 2018. Sloužit bude vždy Pavel Klinecký, farář z Třebenic.

- - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto - zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kostel_C%C3%ADrkve_%C4%8Deskoslovensk%C3%A9_husitsk%C3%A9_Lovosice.JPG

Datum: 8. duben 2018

Na Velký Pátek se sejdeme v 17.00 k pašijovému čtení. Uslyšíme Velikonoční příběh podle sepsání evangelisty Matouše. 

Na Neděli vzkříšení se v 10.00 sejdeme k bohoslužbách, při nichž budeme slavit Večeři Páně.  

Datum:

Na Štědrý den při bohoslužbách v 10 hodin zahrají děti vánoční divadlo. Hra Pavla Dvořáčka s hudbou Filipa Klineckého "Po nás potopa, aneb tak trochu ze života hmyzu" bude provedena dětmi z třebenického sboru.

Přijďte se podívat, bude to stát za to!

- - -

 

Datum: 24. prosince 2017, 10.00

- - -Tohle si nenechte ujít!


Čtyři harfy na jednom jevišti lze vidět jen na koncertě symfonického orchestru. Ale čtyři harfy jako samostatný soubor, kvarteto, je unikátní podívaná i zážitek pro posluchače.


Kvarteto přijalo pozvání Městského úřadu Třebenice a Farního sboru ČCE v Třebenicích na koncert na počátku adventu. Den před třebenickým jarmarkem tak budeme mít možnost slyšet nevšední hudbu a ztišit se se před vstupem do předvánočního období.

Datum:

Tuto neděli, 24. září, povede bohoslužby v Třebenicích Pavel Vychopeň. Emeritní kazatel Bratrské jednoty baptistů, ekumenický pracovník, a stále přítel a bratr, jak třebenického sboru, tak jeho faráře. Ten bude pro změnu v Horském domově v Herlíkovicích, kde dostal za úkol s bratřími a sestrami prozpívat večer a kus noci...

Datum:
- - -
Posledně to bylo fajn, tak to dáme znovu...
 
Zpívání na faře" je volné setkání při čaji, kafíčku, vodě, vínku či pivku. Chceme si také povídat, ale chceme zpívat. Připomenout si písničky staré, kouknout se na nové, při kytaře i piánu. Chceme se tím bavit, také dávat najevo radost i jiné životní pocity. A také se možná trochu sezpíváme a ... pak se uvidí. 
 
Písničky ze Svítá, lidové, co nás napadne... jako u táboráku... 
 
Rozhodně to není jen pro ty, kteří umějí zpívat, rozhodně to neznamená, že přijdu-li jednou, musím pořád. Prostě kdo zrovna chce. A uvidíte, že se z toho vyloupne něco hezkého.
 
S sebou nic povinně, kdo má hlas, nenechá ho doma, kdo chce donést hudební nástroj, fajn, kdo přinese něco k jídlu nebo k pití, nebude poslán domů, ale nemusí být.
Datum: 25. srpna 2017, 19.00
 
"Zpívání na faře" je volné setkání při čaji, kafíčku, vodě, vínku či pivku. Chceme si také povídat, ale chceme zpívat. Připomenout si písničky staré, kouknout se na nové, při kytaře i piánu. Chceme se tím bavit, také dávat najevo radost i jiné životní pocity. A také se možná trochu sezpíváme a ... pak se uvidí. 
 
Písničky ze Svítá, lidové, co nás napadne... jako u táboráku... 
 
- - -Rozhodně to není jen pro ty, kteří umějí zpívat, rozhodně to neznamená, že přijdu-li jednou, musím pořád. Prostě kdo zrovna chce. A uvidíte, že se z toho vyloupne něco hezkého.
 
S sebou nic povinně, kdo má hlas, nenechá ho doma, kdo chce donést hudební nástroj, fajn, kdo přinese něco k jídlu nebo k pití, nebude poslán domů, ale nemusí být. 
 
Tak dnes v 19.00! 
Datum:

- - -

Zveme děti školou povinné na setkání tajných evangelíků 3.6.2017. Setkají se v lese pod rouškou tmy na tajném místě s Janem Segéšem.

tajne-setkani.pdf [ 536.02 kB, PDF ]

Datum:

- - -Někteří z přátel se ptali, jak vypadá televizní natáčení na faře. Ve čtvrtek 6. dubna se mohou přijít podívat a popovídat mezi 18. a 20. hodinou. Budeme podávat televizní menu.

Datum:

Od 2. dubna 2017 se bohoslužby v Třebenicích budou konat vždy

v neděli od 10.00.

Bohoslužby v Lovosicích se budou konat v neděli od 8.30.

Sbor tak vyšel vstříc hlasům, které na brzkou ranní dobu poukazovaly. Tedy - můžete si přispat, v 10.00 však začínáme za každého počtu. Těšíme se na setkání. 

Po bohoslužbách v Třebenicích se koná pravidelně posezení na faře při rozhovorech a občerstvení. 

Datum:

- - -Televizní rozhovor Pavla Klineckého s Danielem Pitkem, hospodářem v Českém středohoří, vysílá v rámci cyklu "Uchem jehly" ČT 2 v neděli 19. 3. od 12.50. 
Pořad se natáčel na třebenické evangelické faře vv Sokolské ulici.

http://www.ceskatelevize.cz/…/10314156487-…/217562216200004/

Datum:

- - -

Film Švédská teorie Lásky. 18.3.2017 17:00.

Jako host zavítá psycholožka p. Elisová.  

Více o filmu můžete zjistit přímo na

 https://www.promitejity.cz/detail-filmu/50-svedska-teorie-lasky

Datum:

- - -Evangelický sbor hostí přednášku o ovocných stromech. Srdečně Vás na ni zveme. Bude volně navazovat na přednášku p. Bočka uskutečněnou před několika roky. Týká se sadaření v krajině, které je tak typické pro náš kraj. Nebude obsahovat pouze teorii, ale i praktické ukázky. Po skončení bude čaj, káva a přátelské setkání všech co toto téma zajímá.  jan.zalabak@trebenice.cz 

Datum:

Na Štědrý den v 10.00 zahrají třebenické děti divadlení hru "Čertovské vánoce" s novými písničkami.

- - -Původní hra z pera Zdeňka Šorma v úpravě Mileny Klinecké a hudbou Filipa Klineckého přináší vpravdě vánoční zprávu: na nově narozené dítě a jeho poselství o lásce, pokoji a radosti nemá nikdo, dokonce ani čerti v pekle. A že toho je, co by se betlémskému dítěti chtělo postavit do cesty: zloba, sobectví i hloupost - to známe, že?

Zveme všechny: děti, rodiče, babičky i dědečky, malé i velké, rodiny i osamělé. Přijďte si s námi připomenout vánoční evangelium!

Začátek od 10.00, hra i krátkým bohoslužebným zarámováním nám připraví program na zhruba hodinové setkání.

Těšíme se na vás. 

Datum:

- - -Z důvodu kolize původního termínu koncertu s třebenickým zpíváním České mše vánoční v kostele Narození Panny Marie se koncert třebenického žesťového sdružení Consonare překládá na sobotu 17. prosince v 17.00. 

Koncert se uskuteční ve sborovém domě Českobratrské církve evangelické v Třebenicích, Sokolská 89.

Vstupné dobrovolné, těšíme se na vaši návštěvu.

 

Datum:
 
(POZOR - ZMĚNA!) sobota 17.12., 4. advent, 17.00 - adventní koncert žesťového souboru "Consonare",
sobota 24. 12, Štědrý den, 10.00 - vánoční muzikál dětí,  
neděle 25. 12., Boží hod vánoční, 8.30 - bohoslužby s eucharistií v Třebenicích, 
neděle 25. 12., Boží hod vánoční, 10.15 - bohoslužby s eucharistií v Lovosicích, kostel ČSCH (ul. Karla Maličkého),
neděle 1.1., Nový Rok, 8.30 - bohoslužby s eucharistií v Třebenicích, 
neděle 1.1., Nový Rok, 10.15 - bohoslužby s eucharistií v Lovosicích, kostel ČSCH (ul. Karla Maličkého).

 

Datum:

Instalační bohoslužby znamenají slavnostní bohoslužebné uvedení do služby. Pavla Klineckého do této služby uvedla stovka účastníků bohoslužeb, jimž předsedala seniorka ústeckého seniorátu Martina Šeráková - Vlková. Merzi účastníky jsme našli starostku Třebenic paní Martinu Patrovskou, zástupce Synodní rady ČCE, kolegy faráře ústeckého seniorátu i hosty z okolních sborů. Téměř polovinu účastníků přivezl autobus ze sboru z Prahy 10 - Strašnic, kde Pavel Klinecký čtvrstoletí působil. Po skončení bohoslužeb se většina účastníků sešla na faře při rozhovorech a občerstvení. 

 

- - -- - -

- - -

 

Datum: 4. 12. 2016

S příchodem nového faráře se obnovila setkání v týdnu. Některá ale vydržela po celou dobu, kdy sbor svého faráře neměl. Nejvytrvalejší byla skupina dětí - díky dětem, rodičům i farářovi Tomáši Pavelkovi, který přijížděl z Loun.

Nyní se asi 15 dětí schází v pondělí od 15.30 s Milenou a Pavlem Klineckými. Mladší děti poslouchají biblické příběhy a při tom malují, vystřihují na tzv. "pracovních listech". Starší děti pak už přemýšlejí o tom, proč máme Bible, proč tu Bible vůbec je, proč ji čteme, co v ní je a co to znamená.

Před Vánocemi mají své místo i nové vánoční písničky, které zazní při vánoční divadelní hře na Štědrý den.

"Vstupenkou" do dětské skupinky není ani víra, natož pak příslušnost v Českobratrské evangelické církvi nebo ke křesťanství. Jen jedno je potřebí: chtít se něco dovědět, trochu si hrát a přitom trochu přemýšlet a strávit tak hezkou hodinku spolu s druhými.

Datum: 1.12. 2016, 12.00

- - -Bohoslužby s uvedením nového faráře Pavla Klineckého do služby v Třebenicích se konají v neděli 4. 14. od 15 hodin. Instalačbí bohoslužby povede seniorka ústeckého seniorátu Českobraatrské církve evangelicé Martina Šeráková - Vlková.

Pavel Klinecký přichází do třebenického sboru po roce, kdy byl sbor neobsazen. Přichází z pražských Strašnic, kde působil celé čtvrstoletí. Do sboru nastoupil 1. listopadu 2016.

Datum: 1. prosince 2016

- - -Zveme Vás na bohoslužby 19.6.2016. Před Bohoslužbami vystoupí krátce trubačská skupina Consonare. Kázat bude bratr Pavel Klinecký. Součástí bohoslužeb bude večeře Páně. Po bohoslužbách bude čaj, káva a formální i neformální rozhovor o všem možném s bratrem Klineckým, kandidátem na našeho faráře.

Datum:

- - -

URRRG´BHAT!

Jako každý rok i tento rok sbor organizuje tábor pro děti. Bude v Jizerských  horách
23-30.7 2016 a je na téma pravěk.

Máme již plno. Další táborníky nemůžeme přijímat. 

Datum:

Bratr farář Mgr. Pavel Klinecký bude kandidovat na faráře našeho sboru. Bratr farář Klinecký několikrát v našem sboru kázal, dokonce v době upráznění sboru tu trávil své studijní volno. S bratrem Klineckým se lze "Virtuálně seznámit" také přes pořad Uhem jehly, který vysílá Česká televize. http://www.ceskatelevize.cz/porady/10314156487-uchem-jehly/212562216200005/

 

Datum:

- - -15.4. v 18:00 vás zveme na

„Mé jméno není uprchlík“

Mluvit a promítat bude Eliáš Molnár pracovník Diakonie ČCE ze Střediska humanitární a rozvojové spolupráce, který se vrátil z uprchlických táborů v Iráku.

Pořádá evangelický sbor. Sokolská 89 Třebenice.

Datum:

- - -19.3. 16:00 sbor hostí přednášku:

HOUBY DOMA

Přednáška a praktická ukázka jak si vypěstovat houby doma.

Přednášet a předvádět bude houbařský nadšenec Tomáš Klíma.

Cyklus přednášek volně navazuje na předchozí pěstitelské přednášky o přírodních zahradách, květinové zahradě a starých ovocných odrůdách.

Vstupné dobrovolné. Sál evangelického sboru Sokolská 89 Třebenice. Pořádá Jan Zalabák.

Datum: 7.3.2016

Dnes proběhne čtení velikonočních pašijí. Matouš 26-27 Kapitola. Třebenice 17:30.

Datum: 25.3.2016

- - -

Promítání z festivalu Jeden Svět pátek 4.3.2016 18:00

Zveme Vás na promítání dokumentu Všechen Čas na světě. Po promítání bude diskuse s hostem.

 

"Poetický, humorný a především inspirující dokument je kronikou života rodiny, která se rozhodla opustit společnost založenou na kontrole času a dodržování termínů. Rodiče a tři malé děti za sebou nechají pohodlí domova, aby po devět měsíců žili v daleké divočině kanadského severu. Dlouhou severskou zimu tráví v malé chatě uprostřed lesů, kde není voda, elektřina, internet, nevede sem žádná silnice. A nejsou tu ani žádné hodiny. Film byl natáčen v oblasti Yukonu, bez tradičního zázemí filmového štábu. Vznikl tak hluboce osobní rodinný dokument na téma odstřižení se od světa plného technologií a stresu v zájmu opětného propojení s našimi blízkými v přirozeném prostředí."

Datum:

- - -

Srdečně Vás zveme na adventní koncert

Eva Henychová

v neděli 13.12. 2015 v 17h

v sále evangelického sboru v Třebenicích, Sokolská 89

Vstupné dobrovolné

Akce je otevřená pro širokou veřejnost

Zpěvačka a kytaristka Eva Henychová na svých koncertech oslovuje publikum všeho věku, ale především lidi přemýšlivé, tázající se a hledající.

více na evahenychova.cz
trebenice.evangnet.cz

 

Datum: 9.11.2015 10:07

10. 10. 2015 od 10hod v Třebenicích

Sokolská 89, 411 13 Třebenice

naším hostem bude sestra farářka Lenka Ridzoňová ze sboru v Praze 6 - Střešovicích

Pro děti:  Venkovní program téměř za každého počasí. Dobré boty a oblečení.

Pro dospělé: Víra, děti a sbor. Přednáška s rozhovorem.

Datum: 8.10.2015 11:24

Srdečně zveme na ekumenickou bohoslužbu u příležitosti 600 let od upálení MIstra Jana Husa.

st 24. 6. v 17h v Mírovém kostele v ul. Karla Maličkého v Lovosicíh

Vytoupí Pěvecký sbor lovosicekého gymnázia In flagranti

Zve Českobratrská církev evangelická Třebenice a Církev Československá Husitská Lovosice

Datum: 23.06.2015 10:09

- - -

Srdečně zveme na svatodušní bohoslužby

V neděli 24. května v 10:15 v Mírovém kostele v ulici Karla Maličkého, Lovosice.

Bohoslužby v Třebenicích v tuto neděli nejsou.

Datum: 20.05.2015 08:57

- - -

Přijďte si poslechnout koncert trubačského kvarteta Consonare
a spočinout u večerní bohoslužby. Pro děti bude připravena kostelní hra.

 

Pátek 29. 5. 2015

Program:

17:00 Kostelní hra pro děti
18:00 Koncert trubačského kvarteta Consonare
19:00 Bohoslužba

Více info o Noci kostelů: www.nockostelu.cz

Datum: 6.05.2015 23:03

- - -V so 14. 3. 2015, 17h Sálu ČCE Třebenice proběhla přednáška - Pozvěte květiny do zahrady, do města, do obce. Přednášel Ing. Adam Baroš. Podklad přednášky si se souhlasem autora můžete stáhnout zde:

 2015-03-14-trebenice-1.ppt [ 17.82 MB, PPT ]

 Můžete se rovněž podívat na Adama Baroše v pořadu Kouzelné bylinky:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10744345634-kouzelne-bylinky/

 

Datum: 28.03.2015 07:34

- - -

V úterý 10. února předali zástupci věznice Bělušice do rukou faráře nový znak. Emblém, představující kalich a otevřenou Bibli, vznikl v tamní keramické dílně.

Původní měděný znak visel nade dveřmi sálu od roku 1939, než byl v létě 2014 odcizen. Materiální hodnota byla zanedbatelná, jak zjistil jistě i pachatel. Zato hodnota duchovní se dá stěží vyjádřit řečí peněz. Znak doprovázel několik generací věřících po 75 let.

Jsme proto moc rádi, že nový znak vznikal právě v bělušické věznici. Pachatele se sice dopadnout nepodařilo, avšak pachatel, odsouzený za úplně jiný čin, vzal nápravu na sebe. Znak vyrobil a ztrátu nám nahradil. Alespoň takto symbolicky tedy dochází k nápravě tohoto činu. Nový znak nechť vítá ty, kdo přicházejí, a vysílá ty, kdo vírou posilněni zase odcházejí. Děkujeme.

Datum: 10.02.2015 16:24

Neděle 8.30    bohoslužby v Třebenicích, (modlitebna v Sokolské ulici)

Neděle 10.15 bohoslužby v Lovosicích, (kostele ČSCH v ulici K. Maličkého)

Pondělí 15.30 setkání dětí na faře – uvedení do biblických příběhů s Pavlem a Milenou Klineckými.

Úterý 17.00    setkání dospělých nad Biblí, nyní nad knihou "Skutky apoštolů" z Nového zákona. 

Datum: 23.11.2014 20:22

- - -Srdečně Vás zveme na koncert Jaroslava Hutky, který se bude konat v našem sboru 14.prosince 2014 od 15:00. Vstupné je dobrovolné.

Datum: 19.11.2014 17:27
Nechci nic propásnout
Z Církve ČCE
#

#

#

#

#

Administrace