Vánoční divadlo 2021 je tady!
Bohoslužby na Štědrý den v Jenčicích přinesly účastníkům vánoční divadlo, které zahrály společně děti ze sboru s dětmi z dramaťáku ZUŠ Lovosice. O O režii hry Igora Osvalda v úpravě Mileny Klinecké se postarala Milena Klinecká, o hudbu autorsky i interpretačně Filip Klinecký, o nahrávku a střih Ladislav Husák, o poskytnutí přístřeší Jenčičtí. Moc děkujeme všem!

- - -
Datum:

Projekt vznikl na třebenické faře v době nouzových opatření. Zahrnuje na 330 písní ze všech kapitol Evangelického zpěvníku i jeho Dodatku.

Písně jsou k mání a okamžitému použití na portálu "Soundcloud" Českobratrské evangelické církve, 


https://soundcloud.com/ecirkev/sets/evangelicky-zpevnik-doprovody


nebo celý balík ke stažení na Google Disku téže církve:

https://drive.google.com/drive/folders/1PKDvcivoorxHxc7T7u5Tq2cbmdKKMqlH


Viz též odkaz na Facebooku: 

https://www.facebook.com/groups/Pratele.CCE/permalink/10158778348198058/

 

Komentáře, upozornění na chyby, další poznámky prosíme na "trebenice@evangnet.cz"

 

Po rozkliknutí na první řádek tohoto článku se otevře seznam nahraných doprovodů.

 

Datum:

Vážení členové sboru, minulí současní i budoucí, právě jasko hosté i sousedé,

že sbory Českobratrské církve evangelické vedou seznamy svých členů, vyplývá z řádů církve. Jméno, příjmení, adresa, datum křtu, konfirmace, členství ve staršovstvu, rodinný stav i obětavost finanční, jsou údaje, které sbory shromažďují, aby mohly vykobnávat svou práci podle svého poslaání i svých řádů. Samozřejmě se snažíme o maximální zabezpečení techto dat, k nimž zpravidla mají přístup poutze farář, příp. sborová sestra, účetní a kurotr sboru. 
Data jsou tradičně shromažďoána ve fyzických (papírových) sborových kartotékách, nověji v elektronické podobě jako dokumet tabulkového nebo textového procesoru, příp. ve specuiálním programu (FARPR). Data v databázi jsou chráněna heslem, počítač rovněž, přístup k němu má v případě třebenického sboru pouze farář. 
Dále církev (sbor) shromažďuje data v křestních, oddacích a pohřebních knihách, kde jsou uvedeny základní údaje o osobě, příp. jejích rodinných příslušnících. Samozřejmě v případě jakéhokoli dotazu jsme připraveni odpovědět.

Nyní zveřejňujeme základní dokument podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osobv souvislosti se zpracováním údajů a volném pohybu těchto údajů (GDPR):- - -- - -

Datum:

Bohoslužby s vánočním divadlem dětí se bude konat jako každý rok na Štědrý den, v pátek 24. 12. od 10 hodin v rámci bohoslužeb třebenického sboru.
Kvůli uzavření radnice v Třebenicích se bohoslužby budou konat v sále kulturního domu Jenčičích.

- - -

Datum:
Milí přátelé, 
 
včera zasedalo třebenické staršovstvo (v modlitebně, s patřičnými rozestupy). Přijali několik zásadních usnesení.
Proto prosím, čtěte, zapište, přijďte, pošlete děti....
 
1) Sborový život v týdnu
Staršovstvo rozhoduje, že setkání dětí a mládeže se budou konat od pondělí 25. 5. v modlitebně, roušky s sebou, dezinfekce připravena, sezení v rozestupech. Biblické hodiny pro dospělé se budou konat od pátku 29. 5 za stejných podmínek. Nedělní škola se bude konat již v neděli 24. 5. Staršovstvo bere na vědomí, že dosavadní „Zpívání na faře“ bude nahrazeno možností setrvání v rozhovoru po biblické hodině. Bohoslužby pro děti obnovíme již tuto neděli, budou se odehrávat na zahradě.
 
Tedy: děti v pondělí v 15.15 (poprvé 25. 5.), mládež v pondělí v 17.30 (poprvé 25. 5.), biblické hodiny v pátek od 18.00 (poprvé 29. 5.), nedělní škola v neděli v 10.00 (poprvé 24. 5.).
 
2) Způsob vysluhování Večeře Páně
Staršovstvo přijímá jako bezpečný a liturgicky i esteticky vhodný tento způsob vysluhování Večeře Páně:
  • kurátor podává chléb dospělým i dětem (v latexové rukavici) „bezdotykovým“ způsobem – účastník nastaví dlaň, do níž bude chléb „spuštěn“.
  • farář podává víno (kurátor nekvašený mošt dětem) v individuálních skleněných kalíšcích: farář „nabídne“ kalíšek z nosiče kalíšků (ukáže na jeden), účastník si jej sám vezme, vypije a prázdný kalíšek odloží na jiný nosič, který nese další přisluhující. Všichni užívají latexové rukavice. Pro tuto praxi jsou vhodné  dřevěné nosiče, do nichž skleněné kalíšky, nahoře o větším průměru, zapadají a dají se odtud dobře vyjímat. Skleněné kalíšky koupíme, nosiče vyrobí jeden milý bratr presbyter.
Staršovstvo rozhoduje, že poprvé budeme Večeři Páně slavit na konec školního roku 21. června. Sbor bude s podmínkami vysluhování večeře Páně seznámen při sborových oznámeních týden předem, v den vysluhování a na webu a FB i v mailu všem členům sboru, elektronicky dostupným.
To znamená, že na svatodušní neděli 31. 5. Večeře Páně ještě nebude, nebudeme na to vybaveni! 
 
3) Výroční sborové shromáždění 2020
Staršovstvo rozhoduje, že výroční sborové shromáždění za r. 2019 se bude v souladu s doporučením SR ČCE konat v září 2020, přesný termín určíme později.   
 
A já se těším na setkání s vámi všemi. 
 
Upřímně zdraví
 
Pavel Klinecký
českobratrský evangelický
farář 
v Třebenicích (České středohoří)
Datum:
Milí přátelé,
členové třebenického sboru i ostatní,
oznamujeme, že 
 
bohoslužby tuto neděli, tedy 6. prosince se v Třebenicích budou konat od 10.00.
 
Umožňují to vládní opatření i doporučení ústředí církve, viz: 
 
 
Kapacitou se jistě vejdeme, 30 % míst k sezení je v třebenické modlitebně téměř 30 lidí, víc nás nebude. 
Jste-li tedy zdrávi a na bohoslužby chcete přijít, budeme se na vás těšit. Jestliže se rozhodnete přece jen zůstat doma kvůli bezpečnosti, budeme se na vás těšit později. 
Povinné roušky (kromě kazatele), dezinfekce u vchodu, zpěv pouze části shromáždění (v rouškách to stejně moc nejde), to vše zůstává v platnosti.
Takto se bohoslužby budou konat i nadále, dokud nepřijde změna (doufejme, že pozitivní). 
Nebudeme tedy nadále pořizovat a posílat zvukovou nahrávku "domácích bohoslužeb", místo toho si dovolíme vám poslat tištěnou verzi adventního kázání, dostanete je nejpozději v sobotu. 
 
Bohoslužby v neděli 6. 12. povede farář Pavel Klinecký, v neděli 13. 12. pak farář Zdeněk Bárta. 
Kdybyste měli jakékoliv otázky, pište, telefonujte, budeme na vás připraveni.   
Datum:

Na třebenické faře vzniká unikátní projekt: varhanní doprovody písní z Evangelického zpěvníku. Doprovody mohou posloužit při domácích bohoslužbách i jiném zpívání písní z EZ, také ve sborech, kde není varhaník pro doprovod při bohoslužbách, při biblických hodinách, pastoračních návštěvách. Písně jsou umístěny na cloudu Ústředí Českobratrské církve evangelické:

https://soundcloud.com/ecirkev/sets/evangelicky-zpevnik-doprovody

Na nahrávce se podílel třebenický farář Pavel Klinecký a varhaník Ondřej Scholtz, o postprodukci se staral Pavel Klinecký. 

Celkem je nyní nahrán doprovod 280 písní, dvě preludia na začátek bohoslužeb a jedno postludium na konec. Seznam najdete po kliknutí na název tohoto článku výše.

Některé písně (především žalmy) mají v EZ hodně slok. Připravili jsme několik verzí s různým počtem slok - můžete si vybrat.
 
Všechny písně jsou transponovány do dnes přijatelného rozsahu, jen málokde je vyžadován vyšší tón než d2.
 
Frarář rád přijme upozornění na chyby v tempu, poštu slok... Rád přijmu i zpětnou vazbu, kde a jak to slouží. Bude-li mít někdo konkrétní požadavek na píseň, pokusíme se. Napříště budeme chtít doplnit především Dodatek.
Přeji dobré využití doprovodů ke zpěvu, modlitbám... Pavel Klinecký, pavel.klinecky@evangnet.cz.


  

Datum: . 11. 2020

Trochu smutné oznámení:

Od 12. 10. do odvolání se nekonají schůzky dětí, mládeže i biblické hodiny. Sledujte další informace.

My se budeme věnovat modlitbám za uzdravení společnosti a celého světa - na mnoho způsobů.

Bohoslužby

od 18. 10. se do odvolání rovněž nekonají.

Místo nich budou zde (v části "KÁZÁNÍ") uvedeny podklady k domácím bohoslužbám, včetněš nahrávek celých bohoslužeb i s doprovody použitých písní.  

Datum: 10. říjen 2020

- - -Varhanní doprovody k Evangelickému zpěvníku slouží k použití při domácích bohoslužbách, nebo jinak. Vznikly na třebenické  faře v narychlo vytvořených podmínkách, rychlost je teď důležitá.  Obsahují předehry (nezačněte zpívat hned!), příslušný počet slok a dohru. Zpěv můžete přidat sami. 

Nahrávky k okamžitému použití i ke stažení jsou zde: https://soundcloud.com/ecirkev/sets/evangelicky-zpevnik-doprovody

Datum:
Jan Zalabák nás zve 02.04.2022 09:30 na další úklid kolem našeho městečka. Sejdeme se opět na nádraží Třebenice Město a budu mít k dispozici pytle a plánky.
Datum:

V Třebenicích na Velký pátek tradičně čteme pašijový příbězh, prokládaný zpěvem písní. Zhruba hodinové shromáždění je zcela zvláštní: jen čtení Bible, žádné výklady, jen zpěvy písní. Letos nabízím toto setkání v narávce Pavla a Mileny, bude to pašijový příběh v podání evangelixcty Marka. 

Pašije k přímému poslechu a zpěv za varhanního doprovodu zde:

 

ke stažení pak zde:

 

   

Datum:
Přátelé, přinášíme další změny v organizaci evangelických bohoslužeb v Třebenicích:

Vzhledem dalším opatřením a nelepšící se situaci se bohoslužby v následujícím období konat nebudou.
Počínaje zítřkem, 28. 12. 2020 přecházíme tedy na domácí bohoslužby, který každý týden budete dostávat jednak v tištěné podobě jako PDF, tak i jako zvukovou nahrávku. Nahrávka bude umístěna na kanál Youtube, odkaz na ni vždy včas dostanete. Bude opět obsahovat kompletní bohoslužby, včetně varhanního doprovodu užitých písní, nahrávku připraví Milena a Pavel Klinečtí.  
Tištěnou podobu i odkaz na zvukovou nahrávku budete dostávat mailem, současně budou odkazy umístěny na těchto webových stránkách i na sborovém Facebooku.
První takové domácí bohoslužby dostanete již před Novým rokem, tedy 31. 12. další pak vždy před nedělí. Tak tomu bude až do další změny, doufejme, že k lepšímu.
I když víme, že někteří z vás tohoto rozhodnutí litujete, považujeme je za rozumné. Živých bohoslužeb by se kromě faráře a varhaníka mohlo účastnit pouze 7 lidí, logistika „rezervací“ či pouhé domluvy by byla nesnadná.
Prosíme vás o trpělivost, naději a modlitby.
 
P.S. Kdybyste věděli o dalším zájemci o zasílání těchto bohoslužeb, prosíme, pošlete jeho mailovou adresu, rádi ho do seznamu adresátů zařadíme. 
Datum:

Milí přátelé,
posíláme informace, jak to bude s bohoslužbami v Třebenicích v následujícím období:

  • Boží hod vánoční, pátek 25. 12.: bohoslužby v Třebenicích od 10.00, účast 20 % kapacity = 18 lidí - to se většinou vejdeme
  • Neděle 27. 12., Nový Rok 1.1. a dále:  do odvolání: bohoslužby od 9.00 a od 10.00 - kapacita 10 % = asi 9 lidí. Tak to sbor dnes rozhodl. Zatím se zdá, že plnější je termín od 10.00. Napíšete-li nám, že přijdete a v kolik, budeme rádi, v případě potřeby budeme informovat o obsazenosti, event. o dalších změnách.
  • Posílat budeme tištěné kázání. Nebudeme posílat „domácí bohoslužby“ v tištěné ani rozhlasové podobě.  
  • Sbírky jsou pravidelně pro potřeby sboru, na ně lze přispět jak při návštěvě modlitebny, tak i na účet sboru FIO (2801233997 / 2010), zpráva pro příjemce: SBOR
  • Zítra, 25. 12., je sbírka celocírkevní, pro potřeby studentů teologie, kteří jsou zapsáni do seznamu uchazečů o práci faráře v naší církvi. Sbírka slouží pro náklady praxí, církevních seminářů, literatury apod. Stejný účet sboru (2801233997 / 2010), zpráva pro příjemce: STUDENTI.

Přejeme vám dobré dny, dobré zdraví a dobré lidi okolo.  

Datum:

Ano, dnes, na 4. adventní neděli, 20. prosince 2020, ve 12.32 v nemocnici Na Františku v Praze. 

Sváťu jsem poprvé osobně poznal na faře v Chotiněvsi v r. 1975. A tahle fotka je z 10. srpna 2017 z Libkovic, kde Sváťa zpíval s kapelou Svatopluk.

Sváťa byl orel. Kristův orel.  - - -

Datum:
POZOR, POZOR, důležitá oznámení!
pondělí 28. 9.
se nekoná setkání dětí ani mládeže - státní svátek.
neděle 4. 10.
bohoslužby Díkčinění s Večeří Páně začínají v Třebenicích již od 9.30 slavnostní intrádou trubačského sdružení CONSONARE.
Týž den se nekonají bohoslužby v Lovosicích od 8.30, ani odpolední "Poděkování za úrodu" na farní zahradě.
- - -
 
Datum: 5. říjen 2020

Premiéra hned dvou her Třebenických ochotníků!
11. září, 19.00, sál radnice v Třebenicích.
____________________________
John Patrick - Tančící myši
Neil Simon - Pokoj číslo 719
____________________________
Nenechte si ujít!

- - -

Datum:

Tak přátelé, v neděli 10. 5. snad naposled pouze do 15 osob:
Lovosice 8.30, Třebenice 10.00,
Roušky, sezení po 2 metrech (kromě rodin), desinfekce u vchodu připravena.
Nebudeme si podávat ruce, nebude občerstvení.
BUDEME SE NA SEBE USMÍVAT. 

Datum:

BOHOSLUŽBY 3. A 10. KVĚTNA SE BUDOU KONAT
Bohoslužby 3. a 10. května se budou konat

v Lovosicích (kostel v ulici K. Maličkého) od 8.30,

v Třebenicích (ve sborovém domě na Sokolské) od 10.00

v povoleném počtu do 15 osob.

Doufáme, že díky rozložení do dvou termínů a prostorů tento limit nepřekročíme.
Všichni účastníci budou mít rouškyPři rozhovorech i při sezení je nutno dodržovat odstup 2 metry (neplatí pro členy jedné rodiny).

U vchodu bude připravena dezinfekce rukou k povinnému použití. Nebudeme si podávat ruce.

Občerstvení po bohoslužbách podáváno nebude.
Večeři Páně společně oslavíme až po úplném uvolnění opatření.

Datum: 30. duben 2020, čtvrtek, 09:23

- - -

Datum:
Vánoční divadlo má v křesťanských církví staletou tradici. Čeští evangelíci tuhle tradici pozvedli tak před půlstoletím - hrají ovšem většinou děti a mládež.
V Třebenicích se hraje tradičně při bohoslužbách na Štědrý den dopoledne, letos v úterý 24. 12. od 10.00. Opět v sále radnice, kde je jeviště a vejde se víc lidí. Ale stejně lépe přijít dřív.
Co letos dáváme? "EJHLE, TÁMHLE V BETLÉMĚ", text Majda Lopourová, hudba Filip Klinecký, texty písní Igor Osvald, režie Milena Klinecká.
Přijďte krásně vstoupit do Štědrého dne a Vánoc, zván je každý, blízký i vzdálený.
Vstup samozřejmě zdarma, však jsou to bohoslužby....
 
- - -
Datum:

Trubačské sdružení Consonare má v našem sboru i městě dlouholetou tradici. Vzniklo před 11 lety, současně se vznikem české odbočky tohoto mezinárodního hudebního spolku. Od té doby se třebenický soubor dočkal mnoho personálních obměn: lidé přicházejí i odcházejí. Tento obrázek je z loňska - a už je historií.

Zcela nové obsazení tělesa budeme mít možnost slyšet na 4. adventní neděli, 22. prosince 2019, od 9.30 v třebenické modlitebně. Slavnostní úvod k posledním předvánočním bohoslužbám - co si přát víc? 

- - -

Datum:

Slyšet sólistu a koncertního mistra České filharmonie, houslistu Jiřího Vodičku, je zážitek opravdu nevšední. I ti, kteří "vážnou hudbu" obvykle neposlouchají, bývají nadšeni, protože kus kouzla prožitku a neuvěřitelné houslové techniky, se přenese i na ně.
Pan Jiří Vodička vystoupí v Třebenicích, takže nemusíme ani do New Yorku, ba ani do Rudolfina.
29. listopadu 2019, 18.00, sál radnice v Třebenicích.

Na obrázku může být: 1 person, smiling
Datum:
 
http://30svobodnychlet.cz/
Bohoslužby v neděli 17. 11. po celé církvi
Namísto toho, abychom se sešli při celocírkevním shromáždění, zveme vás u příležitosti 30. výročí 17. listopadu k setkáním ve vašich sborech. Výroční den je totiž neděle. Můžeme být proto snadno symbolicky propojeni jedním duchem, případně jedním slovem. Předkládáme vám návrh bohoslužeb s vysluhováním večeře Páně jako podnět, s nímž můžete volně nakládat, vzít jej, jak je, upravovat jej, nechat se jím inspirovat či ho odložit. Liturgii sestavil a kázání připravil Pavel Pokorný, člen synodní rady, nápomocni byli svými myšlenkami, komentáři a korekturami Pavel Kalus, Zdeněk Šorm, Zvonimír Šorm a Tomáš Trusina.
 
Bohosluzby 17.11.2019
Ekumenická bohoslužba v sobotu 16. 11. u Martina ve zdi v Praze
Ekumenická rada církví organizuje v předvečer výročí 17. listopadu ekumenickou bohoslužbu s modlitbami za svobodu a následným průvodem na Národní třídu, kde před 30 lety došlo k tvrdému zásahu proti studentům, čímž začala sametová revoluce. Začátek je v 21 hodin.
 
Webové stránky 30 svobodných let
k třicátému výročí sametové revoluce jsme v mediálním oddělení připravili speciální web http://30svobodnychlet.cz/ Jsou na něm události podzimu 89, jak je zaznamenali na různých místech z celé ČR pamětníci, dokumenty ze synodu, který právě v Praze tehdy probíhal a okamžitě na situaci reagoval, i videa k tématu svobody. I díky vaší spolupráci příspěvky stále přibývají. Neváhejte nahlédnout!
 
Český bratr
v evangelickém měsíčníku se věnujeme v podzimních měsících ročníku 2019 tématu nabývání svobody před třiceti lety a otiskujeme příběhy konkrétních lidí a sborů, vzpomínky na občanskou angažovanost či události kolem listopadu 1989. V čísle 11/2019, které dokončujeme, je výzva ke slavení společné liturgie ve sborech při nedělních bohoslužbách 17.11. (str. 19).
 
Knihovna Václava Havla v Praze
31. 10. 2019 – Panelová diskuse s pamětníky a současnou mládeží
 
Tématem debaty bude 30 svobodných let. Jak lze nahlížet na události kolem sametové revoluce, třicet let staré? Co prožívali přímí účastníci, jak zpracovali první vlnu nabyté svobody budovatelé nových věcí, co ví o tehdejších poměrech dnešní mládež? O tom všem přijdou debatovat tři hosté.
Miloslav Běťák věnoval po revoluci svou životní energii obnově Diakonie Českobratrské církve evangelické; stál deset let v čele prvního a jediného kamenného hospice Diakonie ve Valašském Meziříčí.
Michal Vogl studoval v revolučním roce elektrotechniku. Listopadové události a jeho aktivismus měly vliv na to, že vystudoval ještě teologii a je evangelickým farářem. Kromě náboženství učil na základní škole i výpočetní techniku a vydává regionální časopis.
Kristýna Drápalová nebyla v roce 1989 ještě na světě. Dnes je ona studentkou a aktivistkou. O co jde dnešní mládeži?
Moderuje Adam Šůra.
Datum:
Poděkování za úrodu? Co je to?
To je společné přesvědčení třebenických sousedů bez rozdílů vyznání a nevyznání, že dobré věci, které se nám podařilo vypěstovat a které jsme sklidili, nejsou samozřejmost, na níž máme nárok, nýbrž důvodem k vděčnosti. A chceme to dát najevo. Bude i kousek biblického čtení, zamyšlení, písničky, a k tomu ochutnávka, nabídka, muzika, dílnička pro děti - to vše na farní zahradě.
Neděle 6. října, 14.00, farní zahrada, Sokolská ulice, Třebenice
 
- - -
Datum:

Dvě ženy z našeho sboru společně vydaly knihu. Majda Lopourová psala, Karolína Klinecká ilustrovala. Vernisáž (křest) knihy se koná 13. října od 17.00 kavárně LOVO CAFÉ v domě kultury LOVOŠ - v Lovosicích, kde jinde, že... Čtení, hudba, autorská grafika, program pro děti, občerstvení, prostě dobré setkání.

- - -

Datum: 13. 10. 2019, 17.00

Bengt Ahlfors, Popel a pálenka, 11. 10. 2019, 19.00, sál radnice Třebenice- - -

Datum: 11. 10. 2019, 19.00
Takto vypadala sametová revoluce očima českobratrských evangelíků. Jejich fotky, deníkové zápisky, dojmy i hodnocení.
Byl jsem tenkrát taky u toho a potvrzuji vlastním svědectvím...
Datum:

POZOR, POZOR
Děti se ke svému setkání nad Biblí, písničkám a povídání budou napříště scházet každé PONDĚLÍ od 15.15
Setkání je hodinové, s dětmi probíráme základní znalosti o Bibli (kdy vznikla, kde, proč, obsah jednotlivých knih a jak Bibli číst), zpíváme písničky a povídáme si.
Zní-li to některým rodičům nebo dětem jako pozvání, pak čtou správně. Dovědí se věci, které jim jinde neřeknou. :-)
Další informace na faře, na mailu "trebenice@evangnet.cz" nebo na telefonu do sboru: 411 130 103.

Datum:

Třebeničtí evangelíci ve spolupráci s městem pořádají jazzový koncert. Krásný nápad, ne? - - -

Datum:

V neděli 19. května (pozor, bylo tu chybné datum 19.6.) od 10 hodin se v třebenickém sboru budou konat velké a slavnostní bohoslužby. Bude se konat slavnost křtu bratra Matouše, konfirmace sestry Aničky a bratra Kryšpína a Večeře Páně pro všechny přítomné. Bohoslužby připravují sami konfirmandi, máme se na co těšit.

Ke konfirmaci patří také tradiční „zkouška konfirmandů“. Bude se konat v pátek 17. května od 18 hodin. Je to shromáždění, jehož by se měli účastnit všichni členové sboru, samozřejmě rodiče, sourozenci, příbuzní konfirmandů, jejich kamarádi i spolužáci, také presbyteři sboru a všichni ostatní. Setkání nebude mít ráz „závěrečné zkoušky“, bude trochu jiné, snad i zábavné, ale zkouška to bude. Přijďte své konfirmandy povzbudit!

Datum:

Koncert prof. Štěpána Raka a jeho syna Jana-Matěje Raka dopadl výborně. Lidé byli nadšeni. I regionální televize si všimla. Moc děkujeme Oběma hudebníkům, městu Třebenice i RT Litoměřicko!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2314883258557631&id=157113497667962&refid=17&__tn__=%2As%2AsH-R

Datum:

Koncert kytarových virtuosů Štěpána  Raka a Jana-Matěje Raka,

sobota 27. dubna, 18.00, kostel v Třebenicích

 

- - -

 

 Jeden z nejvýznamnějších českých i světových mistrů klasické kytary, profesor Štěpán Rak, přijede do Třebenic. Na koncert přijede i se svým synem, rovněž vynikajícím kytaristou. Možná přiveze i svoji raritu: kytaru z kamene.

Štěpán Rak Štěpán Rak patří k nejvýraznějším osobnostem českého i světového kytarového umění. Profesor Akademie múzických umění, koncertní umělec, skladatel, autor originální pětiprstové kytarové techniky zvané "Rakovo tremolo" vystupuje pravidelně na nejvýznamnějších českých i světových jevištích.

Již za studií se stal držitelem několika prestižních cen v oboru kytarové hry i skladby. Pro svou hráčskou virtuozitu byl pozván, aby pomohl vytvořit základy kytarové pedagogiky ve Finsku, působil jako člen porot na řadě mezinárodních hudebních soutěží a festivalů. Jeho koncerty na světových pódiích leckde provázely ojedinělé ovace. S hercem Alfredem Strejčkem navštívili přes třicet zemí s pořadem Vivat Comenius, herec byl schopen jej prezentovat v pěti řečech.

Štěpán Rak je také milovník přírody, starý tramp, který neváhá sednout k táborovému ohni a zahrát a zazpívat si trampské písničkářské legendy…

Kamennou kytaru mistru Rakovi vytvořil český sochař Jan Řeřicha. Tělo kytary, luby i výztuhy umělec vytesal z mramoru „Verde Guatemala“, tzv. serpentinitu. Krk a kobylka jsou ovšem dřevěné. Nástroj disponuje originálním silným hlasem s překvapivě dlouhým dozvukem.

Jeho syn Jan-Matěj, rovněž výrazný kytarista, se řadu let se zabývá jazzovou hudbou, především písněmi Jaroslava Ježka, které zpracoval pro sólovou kytaru.

Společný pořad dvojice „Rak a Rak“ VŮNĚ SENA A BENZÍNU (2018) přináší propojení vážné hudby s její lidovou a populární sestrou, trampskou písní (skladby J. Traxlera, B. Nikodéma, E. S. Nováčka aj.) a hudbou jazzovou. Přináší atmosféru přírodních vůní (cyklus "Chvála čaje") a světa motorů ("Bugatti step" J. Ježka, "Na motoru" F. Kmocha).

Koncert se bude konat v kostele Narození Panny Marie na Paříkově náměstí. Nezapomeňte si včas zajistit vstupenky, budou k dostání v předprodeji v třebenickém infocentru. Vstupné 250 Kč.

O Štěpánu Rakovi se říká, že když začne hrát, jeho nástroj, hudba i sám umělec splynou v jedno. Věříme, že se to potvrdí i vsobotu 27. 4. u nás. Máme radost, že mezi světová města, která otec a syn Rakové navštíví, se tak díky spolupráci města a třebenických evangelíků zařadí i Třebenice.

Sobota 27. dubna v 18.00 v třebenickém kostele na Paříkově náměstí. 

Vstupné 250 Kč - bude k dostání před koncertem. 

Pavel Klinecký

Datum: 24. 4. 2019
- - -________________________________________________________
14. 4. - Květná neděle, 10.00 - bohoslužby s eucharistií (Večeře Páně)
19. 4. - Velký Pátek, 17.00 - Pašije podle Lukáše (čtení Bible se zpěvy velikonočních písní)
21. 4. - Neděle vzkříšení - 10.00 - bohoslužby s eucharistií (Večeře Páně)
________________________________________________________
Bohoslužby v Lovosicích se zatím nekonají, jejich obnovení včas oznámíme.
Datum:
Další akce, která bude určitě stát za to! Mistři klasické kytary, současně hráči hodně najazzlí i trochu trampští rozeznějí své nástroje nejen v Tokiu, Oslo nebo v Miláně jako obvykle, nýbrž - kde? V Třebenicích, v kostele Narození Panny Marie, 27. dubna od 18.00.
Chcete-li být u toho, máte poslední příležitost koupit si lístky v třebenickém infocentru.
 
 
- - -
Datum:

Tak tohle si nenechám ujít. Vy taky ne! Světová premiéra třebenických ochotníků! Hrají jako o život... 
Na Prvního máje na třebenickou radnici! Svátek lásky (a taky trochu práce) nelze oslavit lépe.- - -

Datum:

Třebenický sbor dnes volil svého faráře pro příští období. Šlo o tzv. opakovanou volbu dosavadního faráře Pavla Klineckého, jehož dosavadní mandát vyprší k 31. 12. 2019. Z 28 přítomných členů sboru s hlasovacím právem hlasovalo pro 28.
Je to dobrá zpráva nebo to není dobrá zpráva, jaká je to zpráva? To se uvidí. 
Farářova choť Milena sdělila, že je v Třebenicích a ve sboru šťastná na 150 procent. Farář se připojil.

Datum:
Kdo by neznal slavný příběh Tleskačova hlavolamu? 
To tu ještě nebylo. Hra pro děti v prostorách pevnosti Terezín, 16. března.
Chcete to? Vaše děti chtějí? Přihlaste se Milanovi, lopour.milan@seznam.cz, další kontakty a informace v pozvánce.
Také mrkněte na trailer ke hře: https://youtu.be/FxAru6MhpEs

- - -

Datum:
16. prosince si Českobratrská církev evangelická připomene 100 let své novodobé existence. V Obecním domě v Praze bude slavnostní shromáždění. Na webu www.e-cirkev.cz bude možnost sledovat videopřenos. Stačí v 15.30 kliknout a jste tam!
Církev vznikla 17. prosince 1918. Zajímavá okolnost: účastnili se zástupci všech tehdejších sborů kalvínské (reformované) i luterské (augsburské) větve. Ke sjednocené církvi se připojili všichni bez výjimky.
Takhle to vypadalo před sto lety (foto je nekvalitní, fotil jsem to tenkrát mobilem :-) ) Jak to bude vypadat pozítří?- - -
Datum:

V neděli 16. 12 sice bohoslužby v Třebenicích začínají v 10.00 jako jindy, ovšem již od 9.30 budou hrát adventní introdukci trubači ze sdružení Consonare. Krásný začátek bohoslužeb!

Datum:

Vánoční divadlo třebenického sboru se chystá už od září. "Héj, narodilo se vám děcko", hra britské autorky v úpravě několika českých autorů, s českými písničkami Daniele Řeháka, Jiřího Slouky, Igora Osvalda, s hudbou Filipa Klineckého. To vše v režii Mileny Klinecké, hrají děti z Třebenic a okolí, ze sboru, z dramaťáku lovosické ZUŠ, zkrátka podívaná nebývalá.

Tak nezapomeňte, na Štědrý den v 10.00, tentokrát na třebenické radnici! To tu ještě nebylo!  - - -

Datum:
V neděli děti zpívaly na jarmarku písně z vánočního divadla. O tom, že Vánoce, to není jenom stromeček, ozdoby a cukroví... Tak jsme celý Třebenicím připomněli, že "dobrá, dobrá zpráva navštívila svět, snažme se trochu rozumět".
No a jaká dobrá zpráva? Můžete hádat...- - -
 
Datum:

Přehled vánočních a novoročních setkání v třebenickém sboru nezahrnuje pravidelná setkání dětí každé pondělí, biblické hodiny pro dospělé v pátek v 18.00, "Zpívání na faře" v pátek od 19.00 ani schůze staršovstva podobné aktivity. 

Datum

Den

Čas

Akce

30. 11.

18.00

adventní koncert Spirituál kvintet (sál radnice)

1. 12.

So

13.00

adventní jarmark v Třebenicích s vystoupením dětí ze sboru

2.12.

Ne

10.00

bohoslužby s eucharistií – 1. advent

9. 12.

Ne

10.00

bohoslužby

16. 12.

Ne

10.00

bohoslužby

23. 12.

Ne

10.00

bohoslužby

23. 12.

Ne

16.00

vánoční divadlo – generálka

24. 12.

Po

10.00

bohoslužby s vánočním divadlem dětí (Štědrý den) – sál radnice

25. 12.

Út

10.00

bohoslužby, VP (Boží hod vánoční)

30. 12.

Ne

10.00

bohoslužby (neděle)

1. 1. 2019

Út

10.00

bohoslužby (Nový Rok), společně se sborem P. Chelčického

Datum: 22. listopad 2018

Adventní koncert legendárního souboru Spirituál kvintet se bude konat v pátek 30. listopadu od 18.00 v sále radnice v Třebenicích na Paříkově náměstí. Na přípravě koncertu se podílelo město i místní evangelický sbor. Vstupenky byly rozprodány během několika hodin. - - -  

Datum:
 
- - -
Datum: 7. října 2018, 14.00
Milí přátelé,
 
třebenický sbor Českobratrské církve evagelické si letos připomíná 90. výročí svého vzniku. 
Výročí si s vděčností chceme připomenout v sobotu a v neděli 26. a 26. května. 
V sobotu 26. 5. v 18.00 se v třebenickém Muzeu českého granátu bude konat varhanní koncert, jehož sólistou bude významný český varhaník, geniální improvizátor Vladimír Roubal. Koncert pořádá společně město Třebenice a třebenický evangelický sbor.
 
V neděli 27. května bude naším vzácným hostem synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý. Dopoledne od 10.00povede bohoslužby s vysluhováním svaté Večeře Páně v třebenické modlitebně, odpoledne ve 14.00 se setkáme s širokou evangelickou i občanskou veřejností nad tématem "Potřebuje dnes Evropa křesťanské hodnoty?" Setkání s výkladem a následujícím rozhovorem se bude konat v sále městské radnice v Třebenicích. 
 
K sobotnímu koncertu, nedělním bohoslužbám i nedělnímu setkání na radnici zve vás i vaše přátele.
 
Prosíme, máte-li možnost, abyste naše pozvání zveřejnili, upozornili na ně ve sborových ohláškách, pozvali k němu a ... navštívili Třebenice. 
 
Budeme se na vás těšit.

- - -
- - -

Datum:

Bohoslužby Lovosicích, v kostele v ulici K. Maličkého se 20. a 27. května nekonají. Při obou svátečních nedělích (20. 5. Svatodušní neděle, 27. 5. návštěva synodního seniora Českobratrské církve evangelické Daniele Ženatého) zveme všechny do Třebenic na 10. hodnu. V obě neděle budeme při bohoslužbách slavit Večeři Páně.

Datum:

- - -Třebenického faráře potkala prosba ústředí ČCE, aby vedl jarní brigádu v Herlíkovicích 27. 4. - 1. 5.
https://prihlasky.srcce.cz/akce/151-jarni-brigada
Povede nikoli práci ("na práci nejsem a žebrat se stydím - Lukáš 16,3), ale duchovní atmosféru. Večery se budou týkat písniček ze Svítáků a jejich biblických i životních kontextů.
Z toho ovšem vyplývají dvě věci:
1) farář nebude kázat doma v Třebenkách v neděli 29. 4. a
2) kdyby někdo chtěl jet, tak může - z Třebenic ho mohu vzít já (3 místa volná), odkudkoli musí po svých, ale v Herlíkách, jak to tam znám, to bude stát za to po všech stránkách. Tak jedééém!

Datum:

Návštěvníky našich webových stránek jsme informovali o sjezdu trubačského sdružení Consonare. Chcete-li prožít alespoň mkousek zážitku, jak jej přinesla regionální televize, najdete je zde:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=dc6vZp1Wlt8

Datum:

Bohoslužby Českobratrské církve evangelické se v kostele v ulici Karla Maličkého v Lovosicích v zimních měsících (od 17. listopadu) nekonají. Na shledanou v Třebenicích (bohoslužby každou neděli od 10.00), v Lovosicích zase na jaře!

- - -

 Foto - zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kostel_C%C3%ADrkve_%C4%8Deskoslovensk%C3%A9_husitsk%C3%A9_Lovosice.JPG

Datum: 8. květen 2019

- - -Česká sekce mezinárodního trubačského sdružení „Consonare“ vznikla v dubnu 2008 právě u nás v Třebenicích. Čeští i zahraniční členové tohoto mezinárodního sdružení si toto výročí chtějí připomenout v místě založení.

Na padesát trubačů vytvoří festivalovou atmosféru pro veřejnost při koncertu v sobotu 7. dubna 2018 v 17.00, podle počasí „open air“ nebo v sále třebenické radnice. Zvláštním příspěvkem bude kavárnička s občerstvení „Fair Trade“, o niž se postarají žáci s učiteli třebenické základní školy. 

Při dopoledních bohoslužbách v neděli 8. dubna od 10.00 bude kázat jeden ze zakládajícíh členů české pobočky Consonare, farář Filip Šimonovský z Rumburka. O doprovod při celých bohoslužbách se postarají trubači - jak jinak? 

Tak přijďte, poslouchejte, prožívejte! 

Datum:

Na Velký Pátek se sejdeme v 17.00 k pašijovému čtení. Uslyšíme Velikonoční příběh podle sepsání evangelisty Matouše. 

Na Neděli vzkříšení se v 10.00 sejdeme k bohoslužbách, při nichž budeme slavit Večeři Páně.  

Datum:

V neděli 11. února bude naším milým hostem při bohoslužbách v Třebenicích Mgr. Klára Černá, čerstvá a úspěšná absolventka UK ETF. Blahopřejeme a těšíme se!

Datum:

Tuto neděli, 28. ledna, bude při třebenických bohoslužbách hostem na kazatelně Jiří Gruber, farář I. brněnského sboru. Těšíme se, bratře Jiří!

Datum:

Na Štědrý den při bohoslužbách v 10 hodin zahrají děti vánoční divadlo. Hra Pavla Dvořáčka s hudbou Filipa Klineckého "Po nás potopa, aneb tak trochu ze života hmyzu" bude provedena dětmi z třebenického sboru.

Přijďte se podívat, bude to stát za to!

- - -

 

Datum: 24. prosince 2017, 10.00

24. 12.

Ne

   10.00   

vánoční dětské divadlo

25. 12.

Po

10.00   

bohoslužby s Večeří Páně

31.12.

Ne

10.00   

bohoslužby

1. 1. 18

Po

10.00   

bohoslužby s Večeří Páně (společně s baptisty) v Třebenicích 

V Lovosicích se bohoslužby v zimních měsících nekonají. Jejich opětné zahájení včas oznámíme. 

Datum:

Vc podobě "sborového dopisu" přináš Vánoční poselství 2017 vánoční zamyšlení (provokaci na  téma nejznáměšjší české vánoční písně), informaci o adventním, vánčočním a novoročním dění ve sboru i další informace. Žel, v redakčním systému našich stránek nelze dopis vložit jako přílohu k okamžitému nahlédnutí. K dostání ve sboru. Po rozkliknutí naleznete alespoň zmíněnou vánoční úvahu.

Datum:

- - -Tohle si nenechte ujít!


Čtyři harfy na jednom jevišti lze vidět jen na koncertě symfonického orchestru. Ale čtyři harfy jako samostatný soubor, kvarteto, je unikátní podívaná i zážitek pro posluchače.


Kvarteto přijalo pozvání Městského úřadu Třebenice a Farního sboru ČCE v Třebenicích na koncert na počátku adventu. Den před třebenickým jarmarkem tak budeme mít možnost slyšet nevšední hudbu a ztišit se se před vstupem do předvánočního období.

Datum:

Tuto neděli, 24. září, povede bohoslužby v Třebenicích Pavel Vychopeň. Emeritní kazatel Bratrské jednoty baptistů, ekumenický pracovník, a stále přítel a bratr, jak třebenického sboru, tak jeho faráře. Ten bude pro změnu v Horském domově v Herlíkovicích, kde dostal za úkol s bratřími a sestrami prozpívat večer a kus noci...

Datum:

Co je a co není křesťanství? Co je Bible a co je v ní? Kdo byl Mojžíš, Šalomoun? Čím se zabýval prorok? Kdo byl Ježíš Kristus? Je jeho učení přínosné pro dnešní společnost? Je dobré se modlit a proč? 
Křesťanská Evropa své křesťanství zapomíná. Abychom tomu trochu čelili, učíme základy křesťanství i své děti. Českobratrská církev evangelická má v práci s dětmi hlubokou tradici už od dob staré Jednoty bratrské a Jana Ámose Komenského. Tuto práci nabízí nejen svým členům, ale i všem okolo. 
Na evangelické faře v Sokolské ulici 89 se setkání dětí budou konat každé pondělí od 15.30. Děti se setkávají ve dvou skupinách, mladší děti (6 - 10 let) a starší (10 - 12 let). Hodinové setkání tak mohou navštěvovat mladší děti se svými staršími sourozenci. Zpíváme, povídáme si, hrajeme různé hříčky. Setkání stojí na dialogu s dětmi. Se staršími dětmi pracujeme na základě Katechismu pro děti i dospělé (k nahlédnutí třeba zde: https://www.e-cirkev.cz/data/w/S/i/Katechismus-pro-deti-i-pro-dos.pdf), mladší děti také kreslí, vystřihují, hrají si a přitom vyprávějí. Se staršími dětmi pracuje farář Pavel Klinecký, mladší vede jeho manželka Milena. 
Začínáme v pondělí 4. září, těšíme se na vás. I rodičům je vstup povolen. 
Pavel Klinecký, českobratrský evangelický farář v Třebenicích.

Datum:
- - -
Posledně to bylo fajn, tak to dáme znovu...
 
Zpívání na faře" je volné setkání při čaji, kafíčku, vodě, vínku či pivku. Chceme si také povídat, ale chceme zpívat. Připomenout si písničky staré, kouknout se na nové, při kytaře i piánu. Chceme se tím bavit, také dávat najevo radost i jiné životní pocity. A také se možná trochu sezpíváme a ... pak se uvidí. 
 
Písničky ze Svítá, lidové, co nás napadne... jako u táboráku... 
 
Rozhodně to není jen pro ty, kteří umějí zpívat, rozhodně to neznamená, že přijdu-li jednou, musím pořád. Prostě kdo zrovna chce. A uvidíte, že se z toho vyloupne něco hezkého.
 
S sebou nic povinně, kdo má hlas, nenechá ho doma, kdo chce donést hudební nástroj, fajn, kdo přinese něco k jídlu nebo k pití, nebude poslán domů, ale nemusí být.
Datum: 25. srpna 2017, 19.00

„Výborné kázání“, pochválil mě kamarád. Potěšilo to. „Farář v X měl výborné kázání“, oznámil jindy kamarád a já zažárlil. Jak vypadá výborné kázání? Jásám při něm, jak to farář pěkně řekl, případně natřel těm pitomcům vedle? Trefilo se do mých názorů? Nenudilo, podalo věc neotřele a moderně?
To je málo. Co je dobré kázání? Zkusmo pár poznámek:
Na dobrém kázání je vidět, že kazatel věc prožil. Že myšlenku nemá jen načtenou, byť z dobré literatury, nýbrž na vlastní kůži prověřenou.
Dělá dojem, že by je vlastně mohl napsat každý posluchač; nese v sobě zkušenosti, jež prožívá kdekdo.
Vykračuje z běžné lidské zkušenosti do zkušenosti „duchovní“. Tam, kde se stýká skutečnost se Skutečností, pravda s Pravdou, „nebe se zemí“. V němž promlouvá Boží hlas. Tady už každý psát nemohl, jen ten, kdo se v tomto „pohraničí“ pohybuje.
Z dobrého kázání lze snadno zapamatovat hlavní myšlenku. Nejen téma, nýbrž „tah na bránu“, to, co posluchači pomůže, někam ho posune.
Dobré kázání může slyšet a rozumět i ten, kdo přišel na bohoslužby poprvé. „Kážu pro ty, kteří tam nejsou“, řekl jeden farář, vynikající kazatel. Myslel na ně, protože co kdyby přišli? A protože na ně myslel, opravdu přišli.
Nejlepší kázání má v sobě humor. To je nejlepší podvozek, na němž lze vézt vážné myšlenky.

- - -

 

 

Datum:
 
"Zpívání na faře" je volné setkání při čaji, kafíčku, vodě, vínku či pivku. Chceme si také povídat, ale chceme zpívat. Připomenout si písničky staré, kouknout se na nové, při kytaře i piánu. Chceme se tím bavit, také dávat najevo radost i jiné životní pocity. A také se možná trochu sezpíváme a ... pak se uvidí. 
 
Písničky ze Svítá, lidové, co nás napadne... jako u táboráku... 
 
- - -Rozhodně to není jen pro ty, kteří umějí zpívat, rozhodně to neznamená, že přijdu-li jednou, musím pořád. Prostě kdo zrovna chce. A uvidíte, že se z toho vyloupne něco hezkého.
 
S sebou nic povinně, kdo má hlas, nenechá ho doma, kdo chce donést hudební nástroj, fajn, kdo přinese něco k jídlu nebo k pití, nebude poslán domů, ale nemusí být. 
 
Tak dnes v 19.00! 
Datum:

- - -

Zveme děti školou povinné na setkání tajných evangelíků 3.6.2017. Setkají se v lese pod rouškou tmy na tajném místě s Janem Segéšem.

tajne-setkani.pdf [ 536.02 kB, PDF ]

Datum:

- - -Někteří z přátel se ptali, jak vypadá televizní natáčení na faře. Ve čtvrtek 6. dubna se mohou přijít podívat a popovídat mezi 18. a 20. hodinou. Budeme podávat televizní menu.

Datum:

Od 2. dubna 2017 se bohoslužby v Třebenicích budou konat vždy

v neděli od 10.00.

Bohoslužby v Lovosicích se budou konat v neděli od 8.30.

Sbor tak vyšel vstříc hlasům, které na brzkou ranní dobu poukazovaly. Tedy - můžete si přispat, v 10.00 však začínáme za každého počtu. Těšíme se na setkání. 

Po bohoslužbách v Třebenicích se koná pravidelně posezení na faře při rozhovorech a občerstvení. 

Datum:

- - -Televizní rozhovor Pavla Klineckého s Danielem Pitkem, hospodářem v Českém středohoří, vysílá v rámci cyklu "Uchem jehly" ČT 2 v neděli 19. 3. od 12.50. 
Pořad se natáčel na třebenické evangelické faře vv Sokolské ulici.

http://www.ceskatelevize.cz/…/10314156487-…/217562216200004/

Datum:

- - -

Film Švédská teorie Lásky. 18.3.2017 17:00.

Jako host zavítá psycholožka p. Elisová.  

Více o filmu můžete zjistit přímo na

 https://www.promitejity.cz/detail-filmu/50-svedska-teorie-lasky

Datum:

- - -Evangelický sbor hostí přednášku o ovocných stromech. Srdečně Vás na ni zveme. Bude volně navazovat na přednášku p. Bočka uskutečněnou před několika roky. Týká se sadaření v krajině, které je tak typické pro náš kraj. Nebude obsahovat pouze teorii, ale i praktické ukázky. Po skončení bude čaj, káva a přátelské setkání všech co toto téma zajímá.  jan.zalabak@trebenice.cz 

Datum:

Na Štědrý den v 10.00 zahrají třebenické děti divadlení hru "Čertovské vánoce" s novými písničkami.

- - -Původní hra z pera Zdeňka Šorma v úpravě Mileny Klinecké a hudbou Filipa Klineckého přináší vpravdě vánoční zprávu: na nově narozené dítě a jeho poselství o lásce, pokoji a radosti nemá nikdo, dokonce ani čerti v pekle. A že toho je, co by se betlémskému dítěti chtělo postavit do cesty: zloba, sobectví i hloupost - to známe, že?

Zveme všechny: děti, rodiče, babičky i dědečky, malé i velké, rodiny i osamělé. Přijďte si s námi připomenout vánoční evangelium!

Začátek od 10.00, hra i krátkým bohoslužebným zarámováním nám připraví program na zhruba hodinové setkání.

Těšíme se na vás. 

Datum:

- - -Z důvodu kolize původního termínu koncertu s třebenickým zpíváním České mše vánoční v kostele Narození Panny Marie se koncert třebenického žesťového sdružení Consonare překládá na sobotu 17. prosince v 17.00. 

Koncert se uskuteční ve sborovém domě Českobratrské církve evangelické v Třebenicích, Sokolská 89.

Vstupné dobrovolné, těšíme se na vaši návštěvu.

 

Datum:
 
(POZOR - ZMĚNA!) sobota 17.12., 4. advent, 17.00 - adventní koncert žesťového souboru "Consonare",
sobota 24. 12, Štědrý den, 10.00 - vánoční muzikál dětí,  
neděle 25. 12., Boží hod vánoční, 8.30 - bohoslužby s eucharistií v Třebenicích, 
neděle 25. 12., Boží hod vánoční, 10.15 - bohoslužby s eucharistií v Lovosicích, kostel ČSCH (ul. Karla Maličkého),
neděle 1.1., Nový Rok, 8.30 - bohoslužby s eucharistií v Třebenicích, 
neděle 1.1., Nový Rok, 10.15 - bohoslužby s eucharistií v Lovosicích, kostel ČSCH (ul. Karla Maličkého).

 

Datum:

Instalační bohoslužby znamenají slavnostní bohoslužebné uvedení do služby. Pavla Klineckého do této služby uvedla stovka účastníků bohoslužeb, jimž předsedala seniorka ústeckého seniorátu Martina Šeráková - Vlková. Merzi účastníky jsme našli starostku Třebenic paní Martinu Patrovskou, zástupce Synodní rady ČCE, kolegy faráře ústeckého seniorátu i hosty z okolních sborů. Téměř polovinu účastníků přivezl autobus ze sboru z Prahy 10 - Strašnic, kde Pavel Klinecký čtvrstoletí působil. Po skončení bohoslužeb se většina účastníků sešla na faře při rozhovorech a občerstvení. 

 

- - -- - -

- - -

 

Datum: 4. 12. 2016

S příchodem nového faráře se obnovila setkání v týdnu. Některá ale vydržela po celou dobu, kdy sbor svého faráře neměl. Nejvytrvalejší byla skupina dětí - díky dětem, rodičům i farářovi Tomáši Pavelkovi, který přijížděl z Loun.

Nyní se asi 15 dětí schází v pondělí od 15.30 s Milenou a Pavlem Klineckými. Mladší děti poslouchají biblické příběhy a při tom malují, vystřihují na tzv. "pracovních listech". Starší děti pak už přemýšlejí o tom, proč máme Bible, proč tu Bible vůbec je, proč ji čteme, co v ní je a co to znamená.

Před Vánocemi mají své místo i nové vánoční písničky, které zazní při vánoční divadelní hře na Štědrý den.

"Vstupenkou" do dětské skupinky není ani víra, natož pak příslušnost v Českobratrské evangelické církvi nebo ke křesťanství. Jen jedno je potřebí: chtít se něco dovědět, trochu si hrát a přitom trochu přemýšlet a strávit tak hezkou hodinku spolu s druhými.

Datum: 1.12. 2016, 12.00

- - -Bohoslužby s uvedením nového faráře Pavla Klineckého do služby v Třebenicích se konají v neděli 4. 14. od 15 hodin. Instalačbí bohoslužby povede seniorka ústeckého seniorátu Českobraatrské církve evangelicé Martina Šeráková - Vlková.

Pavel Klinecký přichází do třebenického sboru po roce, kdy byl sbor neobsazen. Přichází z pražských Strašnic, kde působil celé čtvrstoletí. Do sboru nastoupil 1. listopadu 2016.

Datum: 1. prosince 2016

- - -Zveme Vás na bohoslužby 19.6.2016. Před Bohoslužbami vystoupí krátce trubačská skupina Consonare. Kázat bude bratr Pavel Klinecký. Součástí bohoslužeb bude večeře Páně. Po bohoslužbách bude čaj, káva a formální i neformální rozhovor o všem možném s bratrem Klineckým, kandidátem na našeho faráře.

Datum:

- - -

URRRG´BHAT!

Jako každý rok i tento rok sbor organizuje tábor pro děti. Bude v Jizerských  horách
23-30.7 2016 a je na téma pravěk.

Máme již plno. Další táborníky nemůžeme přijímat. 

Datum:

Bratr farář Mgr. Pavel Klinecký bude kandidovat na faráře našeho sboru. Bratr farář Klinecký několikrát v našem sboru kázal, dokonce v době upráznění sboru tu trávil své studijní volno. S bratrem Klineckým se lze "Virtuálně seznámit" také přes pořad Uhem jehly, který vysílá Česká televize. http://www.ceskatelevize.cz/porady/10314156487-uchem-jehly/212562216200005/

 

Datum:

- - -15.4. v 18:00 vás zveme na

„Mé jméno není uprchlík“

Mluvit a promítat bude Eliáš Molnár pracovník Diakonie ČCE ze Střediska humanitární a rozvojové spolupráce, který se vrátil z uprchlických táborů v Iráku.

Pořádá evangelický sbor. Sokolská 89 Třebenice.

Datum:

- - -19.3. 16:00 sbor hostí přednášku:

HOUBY DOMA

Přednáška a praktická ukázka jak si vypěstovat houby doma.

Přednášet a předvádět bude houbařský nadšenec Tomáš Klíma.

Cyklus přednášek volně navazuje na předchozí pěstitelské přednášky o přírodních zahradách, květinové zahradě a starých ovocných odrůdách.

Vstupné dobrovolné. Sál evangelického sboru Sokolská 89 Třebenice. Pořádá Jan Zalabák.

Datum: 7.3.2016

Dnes proběhne čtení velikonočních pašijí. Matouš 26-27 Kapitola. Třebenice 17:30.

Datum: 25.3.2016

- - -

Promítání z festivalu Jeden Svět pátek 4.3.2016 18:00

Zveme Vás na promítání dokumentu Všechen Čas na světě. Po promítání bude diskuse s hostem.

 

"Poetický, humorný a především inspirující dokument je kronikou života rodiny, která se rozhodla opustit společnost založenou na kontrole času a dodržování termínů. Rodiče a tři malé děti za sebou nechají pohodlí domova, aby po devět měsíců žili v daleké divočině kanadského severu. Dlouhou severskou zimu tráví v malé chatě uprostřed lesů, kde není voda, elektřina, internet, nevede sem žádná silnice. A nejsou tu ani žádné hodiny. Film byl natáčen v oblasti Yukonu, bez tradičního zázemí filmového štábu. Vznikl tak hluboce osobní rodinný dokument na téma odstřižení se od světa plného technologií a stresu v zájmu opětného propojení s našimi blízkými v přirozeném prostředí."

Datum:

Bohoslužby v Třebenicích začínají od 2. dubna 2017 v neděli od 10.00. Není-li uvedeno jinak, káže farář sboru Pavel Klinecký.

Bohoslužby v Lovosicích (kostel ČSCH, ul. K. Maličkého) zAčínají, rovněž od 2. dubna, v neděli od 8.30. Není-li uvedeno jinak, káže Pavel Klinecký. V zimě se však bohoslužby v Lovosisích nekonají.

Datum: 23. březen 2017

- - -

Srdečně Vás zveme na adventní koncert

Eva Henychová

v neděli 13.12. 2015 v 17h

v sále evangelického sboru v Třebenicích, Sokolská 89

Vstupné dobrovolné

Akce je otevřená pro širokou veřejnost

Zpěvačka a kytaristka Eva Henychová na svých koncertech oslovuje publikum všeho věku, ale především lidi přemýšlivé, tázající se a hledající.

více na evahenychova.cz
trebenice.evangnet.cz

 

Datum: 9.11.2015 10:07

10. 10. 2015 od 10hod v Třebenicích

Sokolská 89, 411 13 Třebenice

naším hostem bude sestra farářka Lenka Ridzoňová ze sboru v Praze 6 - Střešovicích

Pro děti:  Venkovní program téměř za každého počasí. Dobré boty a oblečení.

Pro dospělé: Víra, děti a sbor. Přednáška s rozhovorem.

Datum: 8.10.2015 11:24

Srdečně zveme na ekumenickou bohoslužbu u příležitosti 600 let od upálení MIstra Jana Husa.

st 24. 6. v 17h v Mírovém kostele v ul. Karla Maličkého v Lovosicíh

Vytoupí Pěvecký sbor lovosicekého gymnázia In flagranti

Zve Českobratrská církev evangelická Třebenice a Církev Československá Husitská Lovosice

Datum: 23.06.2015 10:09

- - -

Srdečně zveme na svatodušní bohoslužby

V neděli 24. května v 10:15 v Mírovém kostele v ulici Karla Maličkého, Lovosice.

Bohoslužby v Třebenicích v tuto neděli nejsou.

Datum: 20.05.2015 08:57

- - -

Přijďte si poslechnout koncert trubačského kvarteta Consonare
a spočinout u večerní bohoslužby. Pro děti bude připravena kostelní hra.

 

Pátek 29. 5. 2015

Program:

17:00 Kostelní hra pro děti
18:00 Koncert trubačského kvarteta Consonare
19:00 Bohoslužba

Více info o Noci kostelů: www.nockostelu.cz

Datum: 6.05.2015 23:03

- - -V so 14. 3. 2015, 17h Sálu ČCE Třebenice proběhla přednáška - Pozvěte květiny do zahrady, do města, do obce. Přednášel Ing. Adam Baroš. Podklad přednášky si se souhlasem autora můžete stáhnout zde:

 2015-03-14-trebenice-1.ppt [ 17.82 MB, PPT ]

 Můžete se rovněž podívat na Adama Baroše v pořadu Kouzelné bylinky:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10744345634-kouzelne-bylinky/

 

Datum: 28.03.2015 07:34

- - -

V úterý 10. února předali zástupci věznice Bělušice do rukou faráře nový znak. Emblém, představující kalich a otevřenou Bibli, vznikl v tamní keramické dílně.

Původní měděný znak visel nade dveřmi sálu od roku 1939, než byl v létě 2014 odcizen. Materiální hodnota byla zanedbatelná, jak zjistil jistě i pachatel. Zato hodnota duchovní se dá stěží vyjádřit řečí peněz. Znak doprovázel několik generací věřících po 75 let.

Jsme proto moc rádi, že nový znak vznikal právě v bělušické věznici. Pachatele se sice dopadnout nepodařilo, avšak pachatel, odsouzený za úplně jiný čin, vzal nápravu na sebe. Znak vyrobil a ztrátu nám nahradil. Alespoň takto symbolicky tedy dochází k nápravě tohoto činu. Nový znak nechť vítá ty, kdo přicházejí, a vysílá ty, kdo vírou posilněni zase odcházejí. Děkujeme.

Datum: 10.02.2015 16:24

Neděle 8.30    bohoslužby v Třebenicích, (modlitebna v Sokolské ulici)

Neděle 10.15 bohoslužby v Lovosicích, (kostele ČSCH v ulici K. Maličkého)

Pondělí 15.30 setkání dětí na faře – uvedení do biblických příběhů s Pavlem a Milenou Klineckými.

Úterý 17.00    setkání dospělých nad Biblí, nyní nad knihou "Skutky apoštolů" z Nového zákona. 

Datum: 23.11.2014 20:22

- - -Srdečně Vás zveme na koncert Jaroslava Hutky, který se bude konat v našem sboru 14.prosince 2014 od 15:00. Vstupné je dobrovolné.

Datum: 19.11.2014 17:27
Nechci nic propásnout
Z Církve ČCE
#

#

#

#

#

Administrace