- - -Někteří z přátel se ptali, jak vypadá televizní natáčení na faře. Ve čtvrtek 6. dubna se mohou přijít podívat a popovídat mezi 18. a 20. hodinou. Budeme podávat televizní menu.

Datum:

Od 2. dubna 2017 se bohoslužby v Třebenicích budou konat vždy

v neděli od 10.00.

Bohoslužby v Lovosicích se budou konat v neděli od 8.30.

Sbor tak vyšel vstříc hlasům, které na brzkou ranní dobu poukazovaly. Tedy - můžete si přispat, v 10.00 však začínáme za každého počtu. Těšíme se na setkání. 

Po bohoslužbách v Třebenicích se koná pravidelně posezení na faře při rozhovorech a občerstvení. 

Datum:

- - -

Film Švédská teorie Lásky. 18.3.2017 17:00.

Jako host zavítá psycholožka p. Elisová.  

Více o filmu můžete zjistit přímo na

 https://www.promitejity.cz/detail-filmu/50-svedska-teorie-lasky

Datum:

- - -Evangelický sbor hostí přednášku o ovocných stromech. Srdečně Vás na ni zveme. Bude volně navazovat na přednášku p. Bočka uskutečněnou před několika roky. Týká se sadaření v krajině, které je tak typické pro náš kraj. Nebude obsahovat pouze teorii, ale i praktické ukázky. Po skončení bude čaj, káva a přátelské setkání všech co toto téma zajímá.  jan.zalabak@trebenice.cz 

Datum:

Na Štědrý den v 10.00 zahrají třebenické děti divadlení hru "Čertovské vánoce" s novými písničkami.

- - -Původní hra z pera Zdeňka Šorma v úpravě Mileny Klinecké a hudbou Filipa Klineckého přináší vpravdě vánoční zprávu: na nově narozené dítě a jeho poselství o lásce, pokoji a radosti nemá nikdo, dokonce ani čerti v pekle. A že toho je, co by se betlémskému dítěti chtělo postavit do cesty: zloba, sobectví i hloupost - to známe, že?

Zveme všechny: děti, rodiče, babičky i dědečky, malé i velké, rodiny i osamělé. Přijďte si s námi připomenout vánoční evangelium!

Začátek od 10.00, hra i krátkým bohoslužebným zarámováním nám připraví program na zhruba hodinové setkání.

Těšíme se na vás. 

Datum:

- - -Z důvodu kolize původního termínu koncertu s třebenickým zpíváním České mše vánoční v kostele Narození Panny Marie se koncert třebenického žesťového sdružení Consonare překládá na sobotu 17. prosince v 17.00. 

Koncert se uskuteční ve sborovém domě Českobratrské církve evangelické v Třebenicích, Sokolská 89.

Vstupné dobrovolné, těšíme se na vaši návštěvu.

 

Datum:

Instalační bohoslužby znamenají slavnostní bohoslužebné uvedení do služby. Pavla Klineckého do této služby uvedla stovka účastníků bohoslužeb, jimž předsedala seniorka ústeckého seniorátu Martina Šeráková - Vlková. Merzi účastníky jsme našli starostku Třebenic paní Martinu Patrovskou, zástupce Synodní rady ČCE, kolegy faráře ústeckého seniorátu i hosty z okolních sborů. Téměř polovinu účastníků přivezl autobus ze sboru z Prahy 10 - Strašnic, kde Pavel Klinecký čtvrstoletí působil. Po skončení bohoslužeb se většina účastníků sešla na faře při rozhovorech a občerstvení. 

 

- - -- - -

- - -

 

Datum: 4. 12. 2016

S příchodem nového faráře se obnovila setkání v týdnu. Některá ale vydržela po celou dobu, kdy sbor svého faráře neměl. Nejvytrvalejší byla skupina dětí - díky dětem, rodičům i farářovi Tomáši Pavelkovi, který přijížděl z Loun.

Nyní se asi 15 dětí schází v pondělí od 15.30 s Milenou a Pavlem Klineckými. Mladší děti poslouchají biblické příběhy a při tom malují, vystřihují na tzv. "pracovních listech". Starší děti pak už přemýšlejí o tom, proč máme Bible, proč tu Bible vůbec je, proč ji čteme, co v ní je a co to znamená.

Před Vánocemi mají své místo i nové vánoční písničky, které zazní při vánoční divadelní hře na Štědrý den.

"Vstupenkou" do dětské skupinky není ani víra, natož pak příslušnost v Českobratrské evangelické církvi nebo ke křesťanství. Jen jedno je potřebí: chtít se něco dovědět, trochu si hrát a přitom trochu přemýšlet a strávit tak hezkou hodinku spolu s druhými.

Datum: 1.12. 2016, 12.00

- - -Bohoslužby s uvedením nového faráře Pavla Klineckého do služby v Třebenicích se konají v neděli 4. 14. od 15 hodin. Instalačbí bohoslužby povede seniorka ústeckého seniorátu Českobraatrské církve evangelicé Martina Šeráková - Vlková.

Pavel Klinecký přichází do třebenického sboru po roce, kdy byl sbor neobsazen. Přichází z pražských Strašnic, kde působil celé čtvrstoletí. Do sboru nastoupil 1. listopadu 2016.

Datum: 1. prosince 2016

- - -Zveme Vás na bohoslužby 19.6.2016. Před Bohoslužbami vystoupí krátce trubačská skupina Consonare. Kázat bude bratr Pavel Klinecký. Součástí bohoslužeb bude večeře Páně. Po bohoslužbách bude čaj, káva a formální i neformální rozhovor o všem možném s bratrem Klineckým, kandidátem na našeho faráře.

Datum:

- - -

URRRG´BHAT!

Jako každý rok i tento rok sbor organizuje tábor pro děti. Bude v Jizerských  horách
23-30.7 2016 a je na téma pravěk.

Máme již plno. Další táborníky nemůžeme přijímat. 

Datum:

Bratr farář Mgr. Pavel Klinecký bude kandidovat na faráře našeho sboru. Bratr farář Klinecký několikrát v našem sboru kázal, dokonce v době upráznění sboru tu trávil své studijní volno. S bratrem Klineckým se lze "Virtuálně seznámit" také přes pořad Uhem jehly, který vysílá Česká televize. http://www.ceskatelevize.cz/porady/10314156487-uchem-jehly/212562216200005/

 

Datum:

- - -15.4. v 18:00 vás zveme na

„Mé jméno není uprchlík“

Mluvit a promítat bude Eliáš Molnár pracovník Diakonie ČCE ze Střediska humanitární a rozvojové spolupráce, který se vrátil z uprchlických táborů v Iráku.

Pořádá evangelický sbor. Sokolská 89 Třebenice.

Datum:

- - -19.3. 16:00 sbor hostí přednášku:

HOUBY DOMA

Přednáška a praktická ukázka jak si vypěstovat houby doma.

Přednášet a předvádět bude houbařský nadšenec Tomáš Klíma.

Cyklus přednášek volně navazuje na předchozí pěstitelské přednášky o přírodních zahradách, květinové zahradě a starých ovocných odrůdách.

Vstupné dobrovolné. Sál evangelického sboru Sokolská 89 Třebenice. Pořádá Jan Zalabák.

Datum: 7.3.2016

Dnes proběhne čtení velikonočních pašijí. Matouš 26-27 Kapitola. Třebenice 17:30.

Datum: 25.3.2016

- - -

Promítání z festivalu Jeden Svět pátek 4.3.2016 18:00

Zveme Vás na promítání dokumentu Všechen Čas na světě. Po promítání bude diskuse s hostem.

 

"Poetický, humorný a především inspirující dokument je kronikou života rodiny, která se rozhodla opustit společnost založenou na kontrole času a dodržování termínů. Rodiče a tři malé děti za sebou nechají pohodlí domova, aby po devět měsíců žili v daleké divočině kanadského severu. Dlouhou severskou zimu tráví v malé chatě uprostřed lesů, kde není voda, elektřina, internet, nevede sem žádná silnice. A nejsou tu ani žádné hodiny. Film byl natáčen v oblasti Yukonu, bez tradičního zázemí filmového štábu. Vznikl tak hluboce osobní rodinný dokument na téma odstřižení se od světa plného technologií a stresu v zájmu opětného propojení s našimi blízkými v přirozeném prostředí."

Datum:

- - -

Srdečně Vás zveme na adventní koncert

Eva Henychová

v neděli 13.12. 2015 v 17h

v sále evangelického sboru v Třebenicích, Sokolská 89

Vstupné dobrovolné

Akce je otevřená pro širokou veřejnost

Zpěvačka a kytaristka Eva Henychová na svých koncertech oslovuje publikum všeho věku, ale především lidi přemýšlivé, tázající se a hledající.

více na evahenychova.cz
trebenice.evangnet.cz

 

Datum: 9.11.2015 10:07

10. 10. 2015 od 10hod v Třebenicích

Sokolská 89, 411 13 Třebenice

naším hostem bude sestra farářka Lenka Ridzoňová ze sboru v Praze 6 - Střešovicích

Pro děti:  Venkovní program téměř za každého počasí. Dobré boty a oblečení.

Pro dospělé: Víra, děti a sbor. Přednáška s rozhovorem.

Datum: 8.10.2015 11:24

Srdečně zveme na ekumenickou bohoslužbu u příležitosti 600 let od upálení MIstra Jana Husa.

st 24. 6. v 17h v Mírovém kostele v ul. Karla Maličkého v Lovosicíh

Vytoupí Pěvecký sbor lovosicekého gymnázia In flagranti

Zve Českobratrská církev evangelická Třebenice a Církev Československá Husitská Lovosice

Datum: 23.06.2015 10:09

- - -

Srdečně zveme na svatodušní bohoslužby

V neděli 24. května v 10:15 v Mírovém kostele v ulici Karla Maličkého, Lovosice.

Bohoslužby v Třebenicích v tuto neděli nejsou.

Datum: 20.05.2015 08:57

- - -

Přijďte si poslechnout koncert trubačského kvarteta Consonare
a spočinout u večerní bohoslužby. Pro děti bude připravena kostelní hra.

 

Pátek 29. 5. 2015

Program:

17:00 Kostelní hra pro děti
18:00 Koncert trubačského kvarteta Consonare
19:00 Bohoslužba

Více info o Noci kostelů: www.nockostelu.cz

Datum: 6.05.2015 23:03

- - -V so 14. 3. 2015, 17h Sálu ČCE Třebenice proběhla přednáška - Pozvěte květiny do zahrady, do města, do obce. Přednášel Ing. Adam Baroš. Podklad přednášky si se souhlasem autora můžete stáhnout zde:

 2015-03-14-trebenice-1.ppt [ 17.82 MB, PPT ]

 Můžete se rovněž podívat na Adama Baroše v pořadu Kouzelné bylinky:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10744345634-kouzelne-bylinky/

 

Datum: 28.03.2015 07:34

- - -

V úterý 10. února předali zástupci věznice Bělušice do rukou faráře nový znak. Emblém, představující kalich a otevřenou Bibli, vznikl v tamní keramické dílně.

Původní měděný znak visel nade dveřmi sálu od roku 1939, než byl v létě 2014 odcizen. Materiální hodnota byla zanedbatelná, jak zjistil jistě i pachatel. Zato hodnota duchovní se dá stěží vyjádřit řečí peněz. Znak doprovázel několik generací věřících po 75 let.

Jsme proto moc rádi, že nový znak vznikal právě v bělušické věznici. Pachatele se sice dopadnout nepodařilo, avšak pachatel, odsouzený za úplně jiný čin, vzal nápravu na sebe. Znak vyrobil a ztrátu nám nahradil. Alespoň takto symbolicky tedy dochází k nápravě tohoto činu. Nový znak nechť vítá ty, kdo přicházejí, a vysílá ty, kdo vírou posilněni zase odcházejí. Děkujeme.

Datum: 10.02.2015 16:24

- - -Srdečně Vás zveme na koncert Jaroslava Hutky, který se bude konat v našem sboru 14.prosince 2014 od 15:00. Vstupné je dobrovolné.

Datum: 19.11.2014 17:27
Nechci nic propásnout
Z Církve ČCE
#

#

#

#

#

Administrace