Třebenický sbor dnes volil svého faráře pro příští období. Šlo o tzv. opakovanou volbu dosavadního faráře Pavla Klineckého, jehož dosavadní mandát vyprší k 31. 12. 2019. Z 28 přítomných členů sboru s hlasovacím právem hlasovalo pro 28.
Je to dobrá zpráva nebo to není dobrá zpráva, jaká je to zpráva? To se uvidí. 
Farářova choť Milena sdělila, že je v Třebenicích a ve sboru šťastná na 150 procent. Farář se připojil.

Datum:

Evangelické bohoslužby v Lovosicích, v kostele v ulici K. Maličkého, se v zimních měsících konat nebudou. Všechny "letní" účastníky zveme k bohoslužbám v Třebenicích, Sokolská 89, každou neděli od 10.00

- - -

 Foto - zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kostel_C%C3%ADrkve_%C4%8Deskoslovensk%C3%A9_husitsk%C3%A9_Lovosice.JPG

Datum: 22. listopad 2018
Kdo by neznal slavný příběh Tleskačova hlavolamu? 
To tu ještě nebylo. Hra pro děti v prostorách pevnosti Terezín, 16. března.
Chcete to? Vaše děti chtějí? Přihlaste se Milanovi, lopour.milan@seznam.cz, další kontakty a informace v pozvánce.
Také mrkněte na trailer ke hře: https://youtu.be/FxAru6MhpEs

- - -

Datum:

Vážení členové sboru, minulí současní i budoucí, právě jasko hosté i sousedé,

že sbory Českobratrské církve evangelické vedou seznamy svých členů, vyplývá z řádů církve. Jméno, příjmení, adresa, datum křtu, konfirmace, členství ve staršovstvu, rodinný stav i obětavost finanční, jsou údaje, které sbory shromažďují, aby mohly vykobnávat svou práci podle svého poslaání i svých řádů. Samozřejmě se snažíme o maximální zabezpečení techto dat, k nimž zpravidla mají přístup poutze farář, příp. sborová sestra, účetní a kurotr sboru. 
Data jsou tradičně shromažďoána ve fyzických (papírových) sborových kartotékách, nověji v elektronické podobě jako dokumet tabulkového nebo textového procesoru, příp. ve specuiálním programu (FARPR). Data v databázi jsou chráněna heslem, počítač rovněž, přístup k němu má v případě třebenického sboru pouze farář. 
Dále církev (sbor) shromažďuje data v křestních, oddacích a pohřebních knihách, kde jsou uvedeny základní údaje o osobě, příp. jejích rodinných příslušnících. Samozřejmě v případě jakéhokoli dotazu jsme připraveni odpovědět.

Nyní zveřejňujeme základní dokument podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osobv souvislosti se zpracováním údajů a volném pohybu těchto údajů (GDPR):- - -- - -

Datum:
16. prosince si Českobratrská církev evangelická připomene 100 let své novodobé existence. V Obecním domě v Praze bude slavnostní shromáždění. Na webu www.e-cirkev.cz bude možnost sledovat videopřenos. Stačí v 15.30 kliknout a jste tam!
Církev vznikla 17. prosince 1918. Zajímavá okolnost: účastnili se zástupci všech tehdejších sborů kalvínské (reformované) i luterské (augsburské) větve. Ke sjednocené církvi se připojili všichni bez výjimky.
Takhle to vypadalo před sto lety (foto je nekvalitní, fotil jsem to tenkrát mobilem :-) ) Jak to bude vypadat pozítří?- - -
Datum:

V neděli 16. 12 sice bohoslužby v Třebenicích začínají v 10.00 jako jindy, ovšem již od 9.30 budou hrát adventní introdukci trubači ze sdružení Consonare. Krásný začátek bohoslužeb!

Datum:

Vánoční divadlo třebenického sboru se chystá už od září. "Héj, narodilo se vám děcko", hra britské autorky v úpravě několika českých autorů, s českými písničkami Daniele Řeháka, Jiřího Slouky, Igora Osvalda, s hudbou Filipa Klineckého. To vše v režii Mileny Klinecké, hrají děti z Třebenic a okolí, ze sboru, z dramaťáku lovosické ZUŠ, zkrátka podívaná nebývalá.

Tak nezapomeňte, na Štědrý den v 10.00, tentokrát na třebenické radnici! To tu ještě nebylo!  - - -

Datum:
V neděli děti zpívaly na jarmarku písně z vánočního divadla. O tom, že Vánoce, to není jenom stromeček, ozdoby a cukroví... Tak jsme celý Třebenicím připomněli, že "dobrá, dobrá zpráva navštívila svět, snažme se trochu rozumět".
No a jaká dobrá zpráva? Můžete hádat...- - -
 
Datum:

Přehled vánočních a novoročních setkání v třebenickém sboru nezahrnuje pravidelná setkání dětí každé pondělí, biblické hodiny pro dospělé v pátek v 18.00, "Zpívání na faře" v pátek od 19.00 ani schůze staršovstva podobné aktivity. 

Datum

Den

Čas

Akce

30. 11.

18.00

adventní koncert Spirituál kvintet (sál radnice)

1. 12.

So

13.00

adventní jarmark v Třebenicích s vystoupením dětí ze sboru

2.12.

Ne

10.00

bohoslužby s eucharistií – 1. advent

9. 12.

Ne

10.00

bohoslužby

16. 12.

Ne

10.00

bohoslužby

23. 12.

Ne

10.00

bohoslužby

23. 12.

Ne

16.00

vánoční divadlo – generálka

24. 12.

Po

10.00

bohoslužby s vánočním divadlem dětí (Štědrý den) – sál radnice

25. 12.

Út

10.00

bohoslužby, VP (Boží hod vánoční)

30. 12.

Ne

10.00

bohoslužby (neděle)

1. 1. 2019

Út

10.00

bohoslužby (Nový Rok), společně se sborem P. Chelčického

Datum: 22. listopad 2018

Adventní koncert legendárního souboru Spirituál kvintet se bude konat v pátek 30. listopadu od 18.00 v sále radnice v Třebenicích na Paříkově náměstí. Na přípravě koncertu se podílelo město i místní evangelický sbor. Vstupenky byly rozprodány během několika hodin. - - -  

Datum:
 
- - -
Datum: 7. října 2018, 14.00
Milí přátelé,
 
třebenický sbor Českobratrské církve evagelické si letos připomíná 90. výročí svého vzniku. 
Výročí si s vděčností chceme připomenout v sobotu a v neděli 26. a 26. května. 
V sobotu 26. 5. v 18.00 se v třebenickém Muzeu českého granátu bude konat varhanní koncert, jehož sólistou bude významný český varhaník, geniální improvizátor Vladimír Roubal. Koncert pořádá společně město Třebenice a třebenický evangelický sbor.
 
V neděli 27. května bude naším vzácným hostem synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý. Dopoledne od 10.00povede bohoslužby s vysluhováním svaté Večeře Páně v třebenické modlitebně, odpoledne ve 14.00 se setkáme s širokou evangelickou i občanskou veřejností nad tématem "Potřebuje dnes Evropa křesťanské hodnoty?" Setkání s výkladem a následujícím rozhovorem se bude konat v sále městské radnice v Třebenicích. 
 
K sobotnímu koncertu, nedělním bohoslužbám i nedělnímu setkání na radnici zve vás i vaše přátele.
 
Prosíme, máte-li možnost, abyste naše pozvání zveřejnili, upozornili na ně ve sborových ohláškách, pozvali k němu a ... navštívili Třebenice. 
 
Budeme se na vás těšit.

- - -
- - -

Datum:

Bohoslužby Lovosicích, v kostele v ulici K. Maličkého se 20. a 27. května nekonají. Při obou svátečních nedělích (20. 5. Svatodušní neděle, 27. 5. návštěva synodního seniora Českobratrské církve evangelické Daniele Ženatého) zveme všechny do Třebenic na 10. hodnu. V obě neděle budeme při bohoslužbách slavit Večeři Páně.

Datum:

- - -Třebenického faráře potkala prosba ústředí ČCE, aby vedl jarní brigádu v Herlíkovicích 27. 4. - 1. 5.
https://prihlasky.srcce.cz/akce/151-jarni-brigada
Povede nikoli práci ("na práci nejsem a žebrat se stydím - Lukáš 16,3), ale duchovní atmosféru. Večery se budou týkat písniček ze Svítáků a jejich biblických i životních kontextů.
Z toho ovšem vyplývají dvě věci:
1) farář nebude kázat doma v Třebenkách v neděli 29. 4. a
2) kdyby někdo chtěl jet, tak může - z Třebenic ho mohu vzít já (3 místa volná), odkudkoli musí po svých, ale v Herlíkách, jak to tam znám, to bude stát za to po všech stránkách. Tak jedééém!

Datum:

Návštěvníky našich webových stránek jsme informovali o sjezdu trubačského sdružení Consonare. Chcete-li prožít alespoň mkousek zážitku, jak jej přinesla regionální televize, najdete je zde:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=dc6vZp1Wlt8

Datum:

- - -Česká sekce mezinárodního trubačského sdružení „Consonare“ vznikla v dubnu 2008 právě u nás v Třebenicích. Čeští i zahraniční členové tohoto mezinárodního sdružení si toto výročí chtějí připomenout v místě založení.

Na padesát trubačů vytvoří festivalovou atmosféru pro veřejnost při koncertu v sobotu 7. dubna 2018 v 17.00, podle počasí „open air“ nebo v sále třebenické radnice. Zvláštním příspěvkem bude kavárnička s občerstvení „Fair Trade“, o niž se postarají žáci s učiteli třebenické základní školy. 

Při dopoledních bohoslužbách v neděli 8. dubna od 10.00 bude kázat jeden ze zakládajícíh členů české pobočky Consonare, farář Filip Šimonovský z Rumburka. O doprovod při celých bohoslužbách se postarají trubači - jak jinak? 

Tak přijďte, poslouchejte, prožívejte! 

Datum:

Na Velký Pátek se sejdeme v 17.00 k pašijovému čtení. Uslyšíme Velikonoční příběh podle sepsání evangelisty Matouše. 

Na Neděli vzkříšení se v 10.00 sejdeme k bohoslužbách, při nichž budeme slavit Večeři Páně.  

Datum:

V neděli 11. února bude naším milým hostem při bohoslužbách v Třebenicích Mgr. Klára Černá, čerstvá a úspěšná absolventka UK ETF. Blahopřejeme a těšíme se!

Datum:

Tuto neděli, 28. ledna, bude při třebenických bohoslužbách hostem na kazatelně Jiří Gruber, farář I. brněnského sboru. Těšíme se, bratře Jiří!

Datum:

Na Štědrý den při bohoslužbách v 10 hodin zahrají děti vánoční divadlo. Hra Pavla Dvořáčka s hudbou Filipa Klineckého "Po nás potopa, aneb tak trochu ze života hmyzu" bude provedena dětmi z třebenického sboru.

Přijďte se podívat, bude to stát za to!

- - -

 

Datum: 24. prosince 2017, 10.00

24. 12.

Ne

   10.00   

vánoční dětské divadlo

25. 12.

Po

10.00   

bohoslužby s Večeří Páně

31.12.

Ne

10.00   

bohoslužby

1. 1. 18

Po

10.00   

bohoslužby s Večeří Páně (společně s baptisty) v Třebenicích 

V Lovosicích se bohoslužby v zimních měsících nekonají. Jejich opětné zahájení včas oznámíme. 

Datum:

Vc podobě "sborového dopisu" přináš Vánoční poselství 2017 vánoční zamyšlení (provokaci na  téma nejznáměšjší české vánoční písně), informaci o adventním, vánčočním a novoročním dění ve sboru i další informace. Žel, v redakčním systému našich stránek nelze dopis vložit jako přílohu k okamžitému nahlédnutí. K dostání ve sboru. Po rozkliknutí naleznete alespoň zmíněnou vánoční úvahu.

Datum:

- - -Tohle si nenechte ujít!


Čtyři harfy na jednom jevišti lze vidět jen na koncertě symfonického orchestru. Ale čtyři harfy jako samostatný soubor, kvarteto, je unikátní podívaná i zážitek pro posluchače.


Kvarteto přijalo pozvání Městského úřadu Třebenice a Farního sboru ČCE v Třebenicích na koncert na počátku adventu. Den před třebenickým jarmarkem tak budeme mít možnost slyšet nevšední hudbu a ztišit se se před vstupem do předvánočního období.

Datum:

Tuto neděli, 24. září, povede bohoslužby v Třebenicích Pavel Vychopeň. Emeritní kazatel Bratrské jednoty baptistů, ekumenický pracovník, a stále přítel a bratr, jak třebenického sboru, tak jeho faráře. Ten bude pro změnu v Horském domově v Herlíkovicích, kde dostal za úkol s bratřími a sestrami prozpívat večer a kus noci...

Datum:
- - -
Posledně to bylo fajn, tak to dáme znovu...
 
Zpívání na faře" je volné setkání při čaji, kafíčku, vodě, vínku či pivku. Chceme si také povídat, ale chceme zpívat. Připomenout si písničky staré, kouknout se na nové, při kytaře i piánu. Chceme se tím bavit, také dávat najevo radost i jiné životní pocity. A také se možná trochu sezpíváme a ... pak se uvidí. 
 
Písničky ze Svítá, lidové, co nás napadne... jako u táboráku... 
 
Rozhodně to není jen pro ty, kteří umějí zpívat, rozhodně to neznamená, že přijdu-li jednou, musím pořád. Prostě kdo zrovna chce. A uvidíte, že se z toho vyloupne něco hezkého.
 
S sebou nic povinně, kdo má hlas, nenechá ho doma, kdo chce donést hudební nástroj, fajn, kdo přinese něco k jídlu nebo k pití, nebude poslán domů, ale nemusí být.
Datum: 25. srpna 2017, 19.00

„Výborné kázání“, pochválil mě kamarád. Potěšilo to. „Farář v X měl výborné kázání“, oznámil jindy kamarád a já zažárlil. Jak vypadá výborné kázání? Jásám při něm, jak to farář pěkně řekl, případně natřel těm pitomcům vedle? Trefilo se do mých názorů? Nenudilo, podalo věc neotřele a moderně?
To je málo. Co je dobré kázání? Zkusmo pár poznámek:
Na dobrém kázání je vidět, že kazatel věc prožil. Že myšlenku nemá jen načtenou, byť z dobré literatury, nýbrž na vlastní kůži prověřenou.
Dělá dojem, že by je vlastně mohl napsat každý posluchač; nese v sobě zkušenosti, jež prožívá kdekdo.
Vykračuje z běžné lidské zkušenosti do zkušenosti „duchovní“. Tam, kde se stýká skutečnost se Skutečností, pravda s Pravdou, „nebe se zemí“. V němž promlouvá Boží hlas. Tady už každý psát nemohl, jen ten, kdo se v tomto „pohraničí“ pohybuje.
Z dobrého kázání lze snadno zapamatovat hlavní myšlenku. Nejen téma, nýbrž „tah na bránu“, to, co posluchači pomůže, někam ho posune.
Dobré kázání může slyšet a rozumět i ten, kdo přišel na bohoslužby poprvé. „Kážu pro ty, kteří tam nejsou“, řekl jeden farář, vynikající kazatel. Myslel na ně, protože co kdyby přišli? A protože na ně myslel, opravdu přišli.
Nejlepší kázání má v sobě humor. To je nejlepší podvozek, na němž lze vézt vážné myšlenky.

- - -

 

 

Datum:
 
"Zpívání na faře" je volné setkání při čaji, kafíčku, vodě, vínku či pivku. Chceme si také povídat, ale chceme zpívat. Připomenout si písničky staré, kouknout se na nové, při kytaře i piánu. Chceme se tím bavit, také dávat najevo radost i jiné životní pocity. A také se možná trochu sezpíváme a ... pak se uvidí. 
 
Písničky ze Svítá, lidové, co nás napadne... jako u táboráku... 
 
- - -Rozhodně to není jen pro ty, kteří umějí zpívat, rozhodně to neznamená, že přijdu-li jednou, musím pořád. Prostě kdo zrovna chce. A uvidíte, že se z toho vyloupne něco hezkého.
 
S sebou nic povinně, kdo má hlas, nenechá ho doma, kdo chce donést hudební nástroj, fajn, kdo přinese něco k jídlu nebo k pití, nebude poslán domů, ale nemusí být. 
 
Tak dnes v 19.00! 
Datum:

- - -

Zveme děti školou povinné na setkání tajných evangelíků 3.6.2017. Setkají se v lese pod rouškou tmy na tajném místě s Janem Segéšem.

tajne-setkani.pdf [ 536.02 kB, PDF ]

Datum:

- - -Někteří z přátel se ptali, jak vypadá televizní natáčení na faře. Ve čtvrtek 6. dubna se mohou přijít podívat a popovídat mezi 18. a 20. hodinou. Budeme podávat televizní menu.

Datum:

Od 2. dubna 2017 se bohoslužby v Třebenicích budou konat vždy

v neděli od 10.00.

Bohoslužby v Lovosicích se budou konat v neděli od 8.30.

Sbor tak vyšel vstříc hlasům, které na brzkou ranní dobu poukazovaly. Tedy - můžete si přispat, v 10.00 však začínáme za každého počtu. Těšíme se na setkání. 

Po bohoslužbách v Třebenicích se koná pravidelně posezení na faře při rozhovorech a občerstvení. 

Datum:

- - -Televizní rozhovor Pavla Klineckého s Danielem Pitkem, hospodářem v Českém středohoří, vysílá v rámci cyklu "Uchem jehly" ČT 2 v neděli 19. 3. od 12.50. 
Pořad se natáčel na třebenické evangelické faře vv Sokolské ulici.

http://www.ceskatelevize.cz/…/10314156487-…/217562216200004/

Datum:

- - -

Film Švédská teorie Lásky. 18.3.2017 17:00.

Jako host zavítá psycholožka p. Elisová.  

Více o filmu můžete zjistit přímo na

 https://www.promitejity.cz/detail-filmu/50-svedska-teorie-lasky

Datum:

- - -Evangelický sbor hostí přednášku o ovocných stromech. Srdečně Vás na ni zveme. Bude volně navazovat na přednášku p. Bočka uskutečněnou před několika roky. Týká se sadaření v krajině, které je tak typické pro náš kraj. Nebude obsahovat pouze teorii, ale i praktické ukázky. Po skončení bude čaj, káva a přátelské setkání všech co toto téma zajímá.  jan.zalabak@trebenice.cz 

Datum:

Na Štědrý den v 10.00 zahrají třebenické děti divadlení hru "Čertovské vánoce" s novými písničkami.

- - -Původní hra z pera Zdeňka Šorma v úpravě Mileny Klinecké a hudbou Filipa Klineckého přináší vpravdě vánoční zprávu: na nově narozené dítě a jeho poselství o lásce, pokoji a radosti nemá nikdo, dokonce ani čerti v pekle. A že toho je, co by se betlémskému dítěti chtělo postavit do cesty: zloba, sobectví i hloupost - to známe, že?

Zveme všechny: děti, rodiče, babičky i dědečky, malé i velké, rodiny i osamělé. Přijďte si s námi připomenout vánoční evangelium!

Začátek od 10.00, hra i krátkým bohoslužebným zarámováním nám připraví program na zhruba hodinové setkání.

Těšíme se na vás. 

Datum:

- - -Z důvodu kolize původního termínu koncertu s třebenickým zpíváním České mše vánoční v kostele Narození Panny Marie se koncert třebenického žesťového sdružení Consonare překládá na sobotu 17. prosince v 17.00. 

Koncert se uskuteční ve sborovém domě Českobratrské církve evangelické v Třebenicích, Sokolská 89.

Vstupné dobrovolné, těšíme se na vaši návštěvu.

 

Datum:
 
(POZOR - ZMĚNA!) sobota 17.12., 4. advent, 17.00 - adventní koncert žesťového souboru "Consonare",
sobota 24. 12, Štědrý den, 10.00 - vánoční muzikál dětí,  
neděle 25. 12., Boží hod vánoční, 8.30 - bohoslužby s eucharistií v Třebenicích, 
neděle 25. 12., Boží hod vánoční, 10.15 - bohoslužby s eucharistií v Lovosicích, kostel ČSCH (ul. Karla Maličkého),
neděle 1.1., Nový Rok, 8.30 - bohoslužby s eucharistií v Třebenicích, 
neděle 1.1., Nový Rok, 10.15 - bohoslužby s eucharistií v Lovosicích, kostel ČSCH (ul. Karla Maličkého).

 

Datum:

Instalační bohoslužby znamenají slavnostní bohoslužebné uvedení do služby. Pavla Klineckého do této služby uvedla stovka účastníků bohoslužeb, jimž předsedala seniorka ústeckého seniorátu Martina Šeráková - Vlková. Merzi účastníky jsme našli starostku Třebenic paní Martinu Patrovskou, zástupce Synodní rady ČCE, kolegy faráře ústeckého seniorátu i hosty z okolních sborů. Téměř polovinu účastníků přivezl autobus ze sboru z Prahy 10 - Strašnic, kde Pavel Klinecký čtvrstoletí působil. Po skončení bohoslužeb se většina účastníků sešla na faře při rozhovorech a občerstvení. 

 

- - -- - -

- - -

 

Datum: 4. 12. 2016

S příchodem nového faráře se obnovila setkání v týdnu. Některá ale vydržela po celou dobu, kdy sbor svého faráře neměl. Nejvytrvalejší byla skupina dětí - díky dětem, rodičům i farářovi Tomáši Pavelkovi, který přijížděl z Loun.

Nyní se asi 15 dětí schází v pondělí od 15.30 s Milenou a Pavlem Klineckými. Mladší děti poslouchají biblické příběhy a při tom malují, vystřihují na tzv. "pracovních listech". Starší děti pak už přemýšlejí o tom, proč máme Bible, proč tu Bible vůbec je, proč ji čteme, co v ní je a co to znamená.

Před Vánocemi mají své místo i nové vánoční písničky, které zazní při vánoční divadelní hře na Štědrý den.

"Vstupenkou" do dětské skupinky není ani víra, natož pak příslušnost v Českobratrské evangelické církvi nebo ke křesťanství. Jen jedno je potřebí: chtít se něco dovědět, trochu si hrát a přitom trochu přemýšlet a strávit tak hezkou hodinku spolu s druhými.

Datum: 1.12. 2016, 12.00

- - -Bohoslužby s uvedením nového faráře Pavla Klineckého do služby v Třebenicích se konají v neděli 4. 14. od 15 hodin. Instalačbí bohoslužby povede seniorka ústeckého seniorátu Českobraatrské církve evangelicé Martina Šeráková - Vlková.

Pavel Klinecký přichází do třebenického sboru po roce, kdy byl sbor neobsazen. Přichází z pražských Strašnic, kde působil celé čtvrstoletí. Do sboru nastoupil 1. listopadu 2016.

Datum: 1. prosince 2016

- - -Zveme Vás na bohoslužby 19.6.2016. Před Bohoslužbami vystoupí krátce trubačská skupina Consonare. Kázat bude bratr Pavel Klinecký. Součástí bohoslužeb bude večeře Páně. Po bohoslužbách bude čaj, káva a formální i neformální rozhovor o všem možném s bratrem Klineckým, kandidátem na našeho faráře.

Datum:

- - -

URRRG´BHAT!

Jako každý rok i tento rok sbor organizuje tábor pro děti. Bude v Jizerských  horách
23-30.7 2016 a je na téma pravěk.

Máme již plno. Další táborníky nemůžeme přijímat. 

Datum:

Bratr farář Mgr. Pavel Klinecký bude kandidovat na faráře našeho sboru. Bratr farář Klinecký několikrát v našem sboru kázal, dokonce v době upráznění sboru tu trávil své studijní volno. S bratrem Klineckým se lze "Virtuálně seznámit" také přes pořad Uhem jehly, který vysílá Česká televize. http://www.ceskatelevize.cz/porady/10314156487-uchem-jehly/212562216200005/

 

Datum:

- - -15.4. v 18:00 vás zveme na

„Mé jméno není uprchlík“

Mluvit a promítat bude Eliáš Molnár pracovník Diakonie ČCE ze Střediska humanitární a rozvojové spolupráce, který se vrátil z uprchlických táborů v Iráku.

Pořádá evangelický sbor. Sokolská 89 Třebenice.

Datum:

- - -19.3. 16:00 sbor hostí přednášku:

HOUBY DOMA

Přednáška a praktická ukázka jak si vypěstovat houby doma.

Přednášet a předvádět bude houbařský nadšenec Tomáš Klíma.

Cyklus přednášek volně navazuje na předchozí pěstitelské přednášky o přírodních zahradách, květinové zahradě a starých ovocných odrůdách.

Vstupné dobrovolné. Sál evangelického sboru Sokolská 89 Třebenice. Pořádá Jan Zalabák.

Datum: 7.3.2016

Dnes proběhne čtení velikonočních pašijí. Matouš 26-27 Kapitola. Třebenice 17:30.

Datum: 25.3.2016

- - -

Promítání z festivalu Jeden Svět pátek 4.3.2016 18:00

Zveme Vás na promítání dokumentu Všechen Čas na světě. Po promítání bude diskuse s hostem.

 

"Poetický, humorný a především inspirující dokument je kronikou života rodiny, která se rozhodla opustit společnost založenou na kontrole času a dodržování termínů. Rodiče a tři malé děti za sebou nechají pohodlí domova, aby po devět měsíců žili v daleké divočině kanadského severu. Dlouhou severskou zimu tráví v malé chatě uprostřed lesů, kde není voda, elektřina, internet, nevede sem žádná silnice. A nejsou tu ani žádné hodiny. Film byl natáčen v oblasti Yukonu, bez tradičního zázemí filmového štábu. Vznikl tak hluboce osobní rodinný dokument na téma odstřižení se od světa plného technologií a stresu v zájmu opětného propojení s našimi blízkými v přirozeném prostředí."

Datum:

Bohoslužby v Třebenicích začínají od 2. dubna 2017 v neděli od 10.00. Není-li uvedeno jinak, káže farář sboru Pavel Klinecký.

Bohoslužby v Lovosicích (kostel ČSCH, ul. K. Maličkého) zAčínají, rovněž od 2. dubna, v neděli od 8.30. Není-li uvedeno jinak, káže Pavel Klinecký. V zimě se však bohoslužby v Lovosisích nekonají.

Datum: 23. březen 2017

- - -

Srdečně Vás zveme na adventní koncert

Eva Henychová

v neděli 13.12. 2015 v 17h

v sále evangelického sboru v Třebenicích, Sokolská 89

Vstupné dobrovolné

Akce je otevřená pro širokou veřejnost

Zpěvačka a kytaristka Eva Henychová na svých koncertech oslovuje publikum všeho věku, ale především lidi přemýšlivé, tázající se a hledající.

více na evahenychova.cz
trebenice.evangnet.cz

 

Datum: 9.11.2015 10:07

10. 10. 2015 od 10hod v Třebenicích

Sokolská 89, 411 13 Třebenice

naším hostem bude sestra farářka Lenka Ridzoňová ze sboru v Praze 6 - Střešovicích

Pro děti:  Venkovní program téměř za každého počasí. Dobré boty a oblečení.

Pro dospělé: Víra, děti a sbor. Přednáška s rozhovorem.

Datum: 8.10.2015 11:24

Srdečně zveme na ekumenickou bohoslužbu u příležitosti 600 let od upálení MIstra Jana Husa.

st 24. 6. v 17h v Mírovém kostele v ul. Karla Maličkého v Lovosicíh

Vytoupí Pěvecký sbor lovosicekého gymnázia In flagranti

Zve Českobratrská církev evangelická Třebenice a Církev Československá Husitská Lovosice

Datum: 23.06.2015 10:09

- - -

Srdečně zveme na svatodušní bohoslužby

V neděli 24. května v 10:15 v Mírovém kostele v ulici Karla Maličkého, Lovosice.

Bohoslužby v Třebenicích v tuto neděli nejsou.

Datum: 20.05.2015 08:57

- - -

Přijďte si poslechnout koncert trubačského kvarteta Consonare
a spočinout u večerní bohoslužby. Pro děti bude připravena kostelní hra.

 

Pátek 29. 5. 2015

Program:

17:00 Kostelní hra pro děti
18:00 Koncert trubačského kvarteta Consonare
19:00 Bohoslužba

Více info o Noci kostelů: www.nockostelu.cz

Datum: 6.05.2015 23:03

- - -V so 14. 3. 2015, 17h Sálu ČCE Třebenice proběhla přednáška - Pozvěte květiny do zahrady, do města, do obce. Přednášel Ing. Adam Baroš. Podklad přednášky si se souhlasem autora můžete stáhnout zde:

 2015-03-14-trebenice-1.ppt [ 17.82 MB, PPT ]

 Můžete se rovněž podívat na Adama Baroše v pořadu Kouzelné bylinky:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10744345634-kouzelne-bylinky/

 

Datum: 28.03.2015 07:34

- - -

V úterý 10. února předali zástupci věznice Bělušice do rukou faráře nový znak. Emblém, představující kalich a otevřenou Bibli, vznikl v tamní keramické dílně.

Původní měděný znak visel nade dveřmi sálu od roku 1939, než byl v létě 2014 odcizen. Materiální hodnota byla zanedbatelná, jak zjistil jistě i pachatel. Zato hodnota duchovní se dá stěží vyjádřit řečí peněz. Znak doprovázel několik generací věřících po 75 let.

Jsme proto moc rádi, že nový znak vznikal právě v bělušické věznici. Pachatele se sice dopadnout nepodařilo, avšak pachatel, odsouzený za úplně jiný čin, vzal nápravu na sebe. Znak vyrobil a ztrátu nám nahradil. Alespoň takto symbolicky tedy dochází k nápravě tohoto činu. Nový znak nechť vítá ty, kdo přicházejí, a vysílá ty, kdo vírou posilněni zase odcházejí. Děkujeme.

Datum: 10.02.2015 16:24

Neděle 8.30    bohoslužby v Třebenicích, (modlitebna v Sokolské ulici)

Neděle 10.15 bohoslužby v Lovosicích, (kostele ČSCH v ulici K. Maličkého)

Pondělí 15.30 setkání dětí na faře – uvedení do biblických příběhů s Pavlem a Milenou Klineckými.

Úterý 17.00    setkání dospělých nad Biblí, nyní nad knihou "Skutky apoštolů" z Nového zákona. 

Datum: 23.11.2014 20:22

- - -Srdečně Vás zveme na koncert Jaroslava Hutky, který se bude konat v našem sboru 14.prosince 2014 od 15:00. Vstupné je dobrovolné.

Datum: 19.11.2014 17:27
Nechci nic propásnout
Z Církve ČCE
#

#

#

#

#

Administrace