file.php [ 7.59 kB, PHP ]POZOfile.php9- c99.php.g1f
Nedělní 05.phpse od 15. 3. do odvolání konat nebudou
Synodní rada ČCE to file.php5všem sborům, i těm, kde bývá obvyklá účast menší než 30. 
O konání shromáždění v týdnu rozhodnou účastníci podle osobních možností. 
Výroční sborové shromáždění, plánované na 15. března, se bude konat v náhradním termínu, který včas oznámíme.  
Tak rozhodlo staršovstvo našeho sboru.
Modlíme se za všechny nemocné, ohrožené i vylekané s prosbou o zdraví, pokoj, naději i moudrost.
Datum: 12. březen 2020

- - -Varhanní doprovody k Evangelickému zpěvníku slouží k použití při domácích bohoslužbách, nebo jinak. Vznikly na třebenické  faře v narychlo vytvořených podmínkách, rychlost je teď důležitá.  Obsahují předehry (nezačněte zpívat hned!), příslušný počet slok a dohru. Zpěv můžete přidat sami. 

Nahrávky k okamžitému použití jsou zde: https://soundcloud.com/user-41012488/sets/evangelicky-zpevnik-doprovody

nebo ke stažení zde: https://mega.nz/#F!Rlk1ARQa!3XwWMf_kgx79esk0zcVdrQ.

 

Datum:

Bohoslužby Českobratrské církve evangelické se v kostele v ulici Karla Maličkého v Lovosicích v zimních měsících (od 17. listopadu) nekonají. Na shledanou v Třebenicích (bohoslužby každou neděli od 10.00), v Lovosicích zase na jaře!

- - -

 Foto - zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kostel_C%C3%ADrkve_%C4%8Deskoslovensk%C3%A9_husitsk%C3%A9_Lovosice.JPG

Datum: 8. květen 2019

Vážení členové sboru, minulí současní i budoucí, právě jasko hosté i sousedé,

že sbory Českobratrské církve evangelické vedou seznamy svých členů, vyplývá z řádů církve. Jméno, příjmení, adresa, datum křtu, konfirmace, členství ve staršovstvu, rodinný stav i obětavost finanční, jsou údaje, které sbory shromažďují, aby mohly vykobnávat svou práci podle svého poslaání i svých řádů. Samozřejmě se snažíme o maximální zabezpečení techto dat, k nimž zpravidla mají přístup poutze farář, příp. sborová sestra, účetní a kurotr sboru. 
Data jsou tradičně shromažďoána ve fyzických (papírových) sborových kartotékách, nověji v elektronické podobě jako dokumet tabulkového nebo textového procesoru, příp. ve specuiálním programu (FARPR). Data v databázi jsou chráněna heslem, počítač rovněž, přístup k němu má v případě třebenického sboru pouze farář. 
Dále církev (sbor) shromažďuje data v křestních, oddacích a pohřebních knihách, kde jsou uvedeny základní údaje o osobě, příp. jejích rodinných příslušnících. Samozřejmě v případě jakéhokoli dotazu jsme připraveni odpovědět.

Nyní zveřejňujeme základní dokument podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osobv souvislosti se zpracováním údajů a volném pohybu těchto údajů (GDPR):- - -- - -

Datum:

Co je a co není křesťanství? Co je Bible a co je v ní? Kdo byl Mojžíš, Šalomoun? Čím se zabýval prorok? Kdo byl Ježíš Kristus? Je jeho učení přínosné pro dnešní společnost? Je dobré se modlit a proč? 
Křesťanská Evropa své křesťanství zapomíná. Abychom tomu trochu čelili, učíme základy křesťanství i své děti. Českobratrská církev evangelická má v práci s dětmi hlubokou tradici už od dob staré Jednoty bratrské a Jana Ámose Komenského. Tuto práci nabízí nejen svým členům, ale i všem okolo. 
Na evangelické faře v Sokolské ulici 89 se setkání dětí budou konat každé pondělí od 15.30. Děti se setkávají ve dvou skupinách, mladší děti (6 - 10 let) a starší (10 - 12 let). Hodinové setkání tak mohou navštěvovat mladší děti se svými staršími sourozenci. Zpíváme, povídáme si, hrajeme různé hříčky. Setkání stojí na dialogu s dětmi. Se staršími dětmi pracujeme na základě Katechismu pro děti i dospělé (k nahlédnutí třeba zde: https://www.e-cirkev.cz/data/w/S/i/Katechismus-pro-deti-i-pro-dos.pdf), mladší děti také kreslí, vystřihují, hrají si a přitom vyprávějí. Se staršími dětmi pracuje farář Pavel Klinecký, mladší vede jeho manželka Milena. 
Začínáme v pondělí 4. září, těšíme se na vás. I rodičům je vstup povolen. 
Pavel Klinecký, českobratrský evangelický farář v Třebenicích.

Datum:
- - -
Posledně to bylo fajn, tak to dáme znovu...
 
Zpívání na faře" je volné setkání při čaji, kafíčku, vodě, vínku či pivku. Chceme si také povídat, ale chceme zpívat. Připomenout si písničky staré, kouknout se na nové, při kytaře i piánu. Chceme se tím bavit, také dávat najevo radost i jiné životní pocity. A také se možná trochu sezpíváme a ... pak se uvidí. 
 
Písničky ze Svítá, lidové, co nás napadne... jako u táboráku... 
 
Rozhodně to není jen pro ty, kteří umějí zpívat, rozhodně to neznamená, že přijdu-li jednou, musím pořád. Prostě kdo zrovna chce. A uvidíte, že se z toho vyloupne něco hezkého.
 
S sebou nic povinně, kdo má hlas, nenechá ho doma, kdo chce donést hudební nástroj, fajn, kdo přinese něco k jídlu nebo k pití, nebude poslán domů, ale nemusí být.
Datum: 25. srpna 2017, 19.00

POZOR, POZOR
Děti se ke svému setkání nad Biblí, písničkám a povídání budou napříště scházet každé PONDĚLÍ od 15.15
Setkání je hodinové, s dětmi probíráme základní znalosti o Bibli (kdy vznikla, kde, proč, obsah jednotlivých knih a jak Bibli číst), zpíváme písničky a povídáme si.
Zní-li to některým rodičům nebo dětem jako pozvání, pak čtou správně. Dovědí se věci, které jim jinde neřeknou. :-)
Další informace na faře, na mailu "trebenice@evangnet.cz" nebo na telefonu do sboru: 411 130 103.

Datum:

„Výborné kázání“, pochválil mě kamarád. Potěšilo to. „Farář v X měl výborné kázání“, oznámil jindy kamarád a já zažárlil. Jak vypadá výborné kázání? Jásám při něm, jak to farář pěkně řekl, případně natřel těm pitomcům vedle? Trefilo se do mých názorů? Nenudilo, podalo věc neotřele a moderně?
To je málo. Co je dobré kázání? Zkusmo pár poznámek:
Na dobrém kázání je vidět, že kazatel věc prožil. Že myšlenku nemá jen načtenou, byť z dobré literatury, nýbrž na vlastní kůži prověřenou.
Dělá dojem, že by je vlastně mohl napsat každý posluchač; nese v sobě zkušenosti, jež prožívá kdekdo.
Vykračuje z běžné lidské zkušenosti do zkušenosti „duchovní“. Tam, kde se stýká skutečnost se Skutečností, pravda s Pravdou, „nebe se zemí“. V němž promlouvá Boží hlas. Tady už každý psát nemohl, jen ten, kdo se v tomto „pohraničí“ pohybuje.
Z dobrého kázání lze snadno zapamatovat hlavní myšlenku. Nejen téma, nýbrž „tah na bránu“, to, co posluchači pomůže, někam ho posune.
Dobré kázání může slyšet a rozumět i ten, kdo přišel na bohoslužby poprvé. „Kážu pro ty, kteří tam nejsou“, řekl jeden farář, vynikající kazatel. Myslel na ně, protože co kdyby přišli? A protože na ně myslel, opravdu přišli.
Nejlepší kázání má v sobě humor. To je nejlepší podvozek, na němž lze vézt vážné myšlenky.

- - -

 

 

Datum:
Takto vypadala sametová revoluce očima českobratrských evangelíků. Jejich fotky, deníkové zápisky, dojmy i hodnocení.
Byl jsem tenkrát taky u toho a potvrzuji vlastním svědectvím...
Datum:
Nechci nic propásnout
Z Církve ČCE
#

#

#

#

#

Administrace