Vánoční divadlo má v křesťanských církví staletou tradici. Čeští evangelíci tuhle tradici pozvedli tak před půlstoletím - hrají ovšem většinou děti a mládež.
V Třebenicích se hraje tradičně při bohoslužbách na Štědrý den dopoledne, letos v úterý 24. 12. od 10.00. Opět v sále radnice, kde je jeviště a vejde se víc lidí. Ale stejně lépe přijít dřív.
Co letos dáváme? "EJHLE, TÁMHLE V BETLÉMĚ", text Majda Lopourová, hudba Filip Klinecký, texty písní Igor Osvald, režie Milena Klinecká.
Přijďte krásně vstoupit do Štědrého dne a Vánoc, zván je každý, blízký i vzdálený.
Vstup samozřejmě zdarma, však jsou to bohoslužby....
 
- - -
Datum:

- - -

Datum:

Trubačské sdružení Consonare má v našem sboru i městě dlouholetou tradici. Vzniklo před 11 lety, současně se vznikem české odbočky tohoto mezinárodního hudebního spolku. Od té doby se třebenický soubor dočkal mnoho personálních obměn: lidé přicházejí i odcházejí. Tento obrázek je z loňska - a už je historií.

Zcela nové obsazení tělesa budeme mít možnost slyšet na 4. adventní neděli, 22. prosince 2019, od 9.30 v třebenické modlitebně. Slavnostní úvod k posledním předvánočním bohoslužbám - co si přát víc? 

- - -

Datum:

Bohoslužby Českobratrské církve evangelické se v kostele v ulici Karla Maličkého v Lovosicích v zimních měsících (od 17. listopadu) nekonají. Na shledanou v Třebenicích (bohoslužby každou neděli od 10.00), v Lovosicích zase na jaře!

- - -

 Foto - zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kostel_C%C3%ADrkve_%C4%8Deskoslovensk%C3%A9_husitsk%C3%A9_Lovosice.JPG

Datum: 8. květen 2019
 
http://30svobodnychlet.cz/
Bohoslužby v neděli 17. 11. po celé církvi
Namísto toho, abychom se sešli při celocírkevním shromáždění, zveme vás u příležitosti 30. výročí 17. listopadu k setkáním ve vašich sborech. Výroční den je totiž neděle. Můžeme být proto snadno symbolicky propojeni jedním duchem, případně jedním slovem. Předkládáme vám návrh bohoslužeb s vysluhováním večeře Páně jako podnět, s nímž můžete volně nakládat, vzít jej, jak je, upravovat jej, nechat se jím inspirovat či ho odložit. Liturgii sestavil a kázání připravil Pavel Pokorný, člen synodní rady, nápomocni byli svými myšlenkami, komentáři a korekturami Pavel Kalus, Zdeněk Šorm, Zvonimír Šorm a Tomáš Trusina.
 
Bohosluzby 17.11.2019
Ekumenická bohoslužba v sobotu 16. 11. u Martina ve zdi v Praze
Ekumenická rada církví organizuje v předvečer výročí 17. listopadu ekumenickou bohoslužbu s modlitbami za svobodu a následným průvodem na Národní třídu, kde před 30 lety došlo k tvrdému zásahu proti studentům, čímž začala sametová revoluce. Začátek je v 21 hodin.
 
Webové stránky 30 svobodných let
k třicátému výročí sametové revoluce jsme v mediálním oddělení připravili speciální web http://30svobodnychlet.cz/ Jsou na něm události podzimu 89, jak je zaznamenali na různých místech z celé ČR pamětníci, dokumenty ze synodu, který právě v Praze tehdy probíhal a okamžitě na situaci reagoval, i videa k tématu svobody. I díky vaší spolupráci příspěvky stále přibývají. Neváhejte nahlédnout!
 
Český bratr
v evangelickém měsíčníku se věnujeme v podzimních měsících ročníku 2019 tématu nabývání svobody před třiceti lety a otiskujeme příběhy konkrétních lidí a sborů, vzpomínky na občanskou angažovanost či události kolem listopadu 1989. V čísle 11/2019, které dokončujeme, je výzva ke slavení společné liturgie ve sborech při nedělních bohoslužbách 17.11. (str. 19).
 
Knihovna Václava Havla v Praze
31. 10. 2019 – Panelová diskuse s pamětníky a současnou mládeží
 
Tématem debaty bude 30 svobodných let. Jak lze nahlížet na události kolem sametové revoluce, třicet let staré? Co prožívali přímí účastníci, jak zpracovali první vlnu nabyté svobody budovatelé nových věcí, co ví o tehdejších poměrech dnešní mládež? O tom všem přijdou debatovat tři hosté.
Miloslav Běťák věnoval po revoluci svou životní energii obnově Diakonie Českobratrské církve evangelické; stál deset let v čele prvního a jediného kamenného hospice Diakonie ve Valašském Meziříčí.
Michal Vogl studoval v revolučním roce elektrotechniku. Listopadové události a jeho aktivismus měly vliv na to, že vystudoval ještě teologii a je evangelickým farářem. Kromě náboženství učil na základní škole i výpočetní techniku a vydává regionální časopis.
Kristýna Drápalová nebyla v roce 1989 ještě na světě. Dnes je ona studentkou a aktivistkou. O co jde dnešní mládeži?
Moderuje Adam Šůra.
Datum:
Takto vypadala sametová revoluce očima českobratrských evangelíků. Jejich fotky, deníkové zápisky, dojmy i hodnocení.
Byl jsem tenkrát taky u toho a potvrzuji vlastním svědectvím...
Datum:

POZOR, POZOR
Děti se ke svému setkání nad Biblí, písničkám a povídání budou napříště scházet každé PONDĚLÍ od 15.15
Setkání je hodinové, s dětmi probíráme základní znalosti o Bibli (kdy vznikla, kde, proč, obsah jednotlivých knih a jak Bibli číst), zpíváme písničky a povídáme si.
Zní-li to některým rodičům nebo dětem jako pozvání, pak čtou správně. Dovědí se věci, které jim jinde neřeknou. :-)
Další informace na faře, na mailu "trebenice@evangnet.cz" nebo na telefonu do sboru: 411 130 103.

Datum:

Vážení členové sboru, minulí současní i budoucí, právě jasko hosté i sousedé,

že sbory Českobratrské církve evangelické vedou seznamy svých členů, vyplývá z řádů církve. Jméno, příjmení, adresa, datum křtu, konfirmace, členství ve staršovstvu, rodinný stav i obětavost finanční, jsou údaje, které sbory shromažďují, aby mohly vykobnávat svou práci podle svého poslaání i svých řádů. Samozřejmě se snažíme o maximální zabezpečení techto dat, k nimž zpravidla mají přístup poutze farář, příp. sborová sestra, účetní a kurotr sboru. 
Data jsou tradičně shromažďoána ve fyzických (papírových) sborových kartotékách, nověji v elektronické podobě jako dokumet tabulkového nebo textového procesoru, příp. ve specuiálním programu (FARPR). Data v databázi jsou chráněna heslem, počítač rovněž, přístup k němu má v případě třebenického sboru pouze farář. 
Dále církev (sbor) shromažďuje data v křestních, oddacích a pohřebních knihách, kde jsou uvedeny základní údaje o osobě, příp. jejích rodinných příslušnících. Samozřejmě v případě jakéhokoli dotazu jsme připraveni odpovědět.

Nyní zveřejňujeme základní dokument podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osobv souvislosti se zpracováním údajů a volném pohybu těchto údajů (GDPR):- - -- - -

Datum:

Co je a co není křesťanství? Co je Bible a co je v ní? Kdo byl Mojžíš, Šalomoun? Čím se zabýval prorok? Kdo byl Ježíš Kristus? Je jeho učení přínosné pro dnešní společnost? Je dobré se modlit a proč? 
Křesťanská Evropa své křesťanství zapomíná. Abychom tomu trochu čelili, učíme základy křesťanství i své děti. Českobratrská církev evangelická má v práci s dětmi hlubokou tradici už od dob staré Jednoty bratrské a Jana Ámose Komenského. Tuto práci nabízí nejen svým členům, ale i všem okolo. 
Na evangelické faře v Sokolské ulici 89 se setkání dětí budou konat každé pondělí od 15.30. Děti se setkávají ve dvou skupinách, mladší děti (6 - 10 let) a starší (10 - 12 let). Hodinové setkání tak mohou navštěvovat mladší děti se svými staršími sourozenci. Zpíváme, povídáme si, hrajeme různé hříčky. Setkání stojí na dialogu s dětmi. Se staršími dětmi pracujeme na základě Katechismu pro děti i dospělé (k nahlédnutí třeba zde: https://www.e-cirkev.cz/data/w/S/i/Katechismus-pro-deti-i-pro-dos.pdf), mladší děti také kreslí, vystřihují, hrají si a přitom vyprávějí. Se staršími dětmi pracuje farář Pavel Klinecký, mladší vede jeho manželka Milena. 
Začínáme v pondělí 4. září, těšíme se na vás. I rodičům je vstup povolen. 
Pavel Klinecký, českobratrský evangelický farář v Třebenicích.

Datum:
- - -
Posledně to bylo fajn, tak to dáme znovu...
 
Zpívání na faře" je volné setkání při čaji, kafíčku, vodě, vínku či pivku. Chceme si také povídat, ale chceme zpívat. Připomenout si písničky staré, kouknout se na nové, při kytaře i piánu. Chceme se tím bavit, také dávat najevo radost i jiné životní pocity. A také se možná trochu sezpíváme a ... pak se uvidí. 
 
Písničky ze Svítá, lidové, co nás napadne... jako u táboráku... 
 
Rozhodně to není jen pro ty, kteří umějí zpívat, rozhodně to neznamená, že přijdu-li jednou, musím pořád. Prostě kdo zrovna chce. A uvidíte, že se z toho vyloupne něco hezkého.
 
S sebou nic povinně, kdo má hlas, nenechá ho doma, kdo chce donést hudební nástroj, fajn, kdo přinese něco k jídlu nebo k pití, nebude poslán domů, ale nemusí být.
Datum: 25. srpna 2017, 19.00

„Výborné kázání“, pochválil mě kamarád. Potěšilo to. „Farář v X měl výborné kázání“, oznámil jindy kamarád a já zažárlil. Jak vypadá výborné kázání? Jásám při něm, jak to farář pěkně řekl, případně natřel těm pitomcům vedle? Trefilo se do mých názorů? Nenudilo, podalo věc neotřele a moderně?
To je málo. Co je dobré kázání? Zkusmo pár poznámek:
Na dobrém kázání je vidět, že kazatel věc prožil. Že myšlenku nemá jen načtenou, byť z dobré literatury, nýbrž na vlastní kůži prověřenou.
Dělá dojem, že by je vlastně mohl napsat každý posluchač; nese v sobě zkušenosti, jež prožívá kdekdo.
Vykračuje z běžné lidské zkušenosti do zkušenosti „duchovní“. Tam, kde se stýká skutečnost se Skutečností, pravda s Pravdou, „nebe se zemí“. V němž promlouvá Boží hlas. Tady už každý psát nemohl, jen ten, kdo se v tomto „pohraničí“ pohybuje.
Z dobrého kázání lze snadno zapamatovat hlavní myšlenku. Nejen téma, nýbrž „tah na bránu“, to, co posluchači pomůže, někam ho posune.
Dobré kázání může slyšet a rozumět i ten, kdo přišel na bohoslužby poprvé. „Kážu pro ty, kteří tam nejsou“, řekl jeden farář, vynikající kazatel. Myslel na ně, protože co kdyby přišli? A protože na ně myslel, opravdu přišli.
Nejlepší kázání má v sobě humor. To je nejlepší podvozek, na němž lze vézt vážné myšlenky.

- - -

 

 

Datum:

Slyšet sólistu a koncertního mistra České filharmonie, houslistu Jiřího Vodičku, je zážitek opravdu nevšední. I ti, kteří "vážnou hudbu" obvykle neposlouchají, bývají nadšeni, protože kus kouzla prožitku a neuvěřitelné houslové techniky, se přenese i na ně.
Pan Jiří Vodička vystoupí v Třebenicích, takže nemusíme ani do New Yorku, ba ani do Rudolfina.
29. listopadu 2019, 18.00, sál radnice v Třebenicích.

Na obrázku může být: 1 person, smiling
Datum:
Nechci nic propásnout
Z Církve ČCE
#

#

#

#

#

Administrace