- - -Z důvodu kolize původního termínu koncertu s třebenickým zpíváním České mše vánoční v kostele Narození Panny Marie se koncert třebenického žesťového sdružení Consonare překládá na sobotu 17. prosince v 17.00. 

Koncert se uskuteční ve sborovém domě Českobratrské církve evangelické v Třebenicích, Sokolská 89.

Vstupné dobrovolné, těšíme se na vaši návštěvu.

 

Datum:
 
(POZOR - ZMĚNA!) sobota 17.12., 4. advent, 17.00 - adventní koncert žesťového souboru "Consonare",
sobota 24. 12, Štědrý den, 10.00 - vánoční muzikál dětí,  
neděle 25. 12., Boží hod vánoční, 8.30 - bohoslužby s eucharistií v Třebenicích, 
neděle 25. 12., Boží hod vánoční, 10.15 - bohoslužby s eucharistií v Lovosicích, kostel ČSCH (ul. Karla Maličkého),
neděle 1.1., Nový Rok, 8.30 - bohoslužby s eucharistií v Třebenicích, 
neděle 1.1., Nový Rok, 10.15 - bohoslužby s eucharistií v Lovosicích, kostel ČSCH (ul. Karla Maličkého).

 

Datum:

Bohoslužby v Třebenicích jsou každou neděli od 8.30. Není-li uvedeno jinak, káže farář sboru Pavel Klinecký.

Bohoslužby v Lovosicích (kostel ČSCH, ul. K. Maličkého) jsou každou neděli od 10.15. Není-li uvedeno jinak, káže Pavel Klinecký.

Datum: 27.06.2016 12:24

Instalační bohoslužby znamenají slavnostní bohoslužebné uvedení do služby. Pavla Klineckého do této služby uvedla stovka účastníků bohoslužeb, jimž předsedala seniorka ústeckého seniorátu Martina Šeráková - Vlková. Merzi účastníky jsme našli starostku Třebenic paní Martinu Patrovskou, zástupce Synodní rady ČCE, kolegy faráře ústeckého seniorátu i hosty z okolních sborů. Téměř polovinu účastníků přivezl autobus ze sboru z Prahy 10 - Strašnic, kde Pavel Klinecký čtvrstoletí působil. Po skončení bohoslužeb se většina účastníků sešla na faře při rozhovorech a občerstvení. 

 

- - -- - -

- - -

 

Datum: 4. 12. 2016

S příchodem nového faráře se obnovila setkání v týdnu. Některá ale vydržela po celou dobu, kdy sbor svého faráře neměl. Nejvytrvalejší byla skupina dětí - díky dětem, rodičům i farářovi Tomáši Pavelkovi, který přijížděl z Loun.

Nyní se asi 15 dětí schází v pondělí od 15.30 s Milenou a Pavlem Klineckými. Mladší děti poslouchají biblické příběhy a při tom malují, vystřihují na tzv. "pracovních listech". Starší děti pak už přemýšlejí o tom, proč máme Bible, proč tu Bible vůbec je, proč ji čteme, co v ní je a co to znamená.

Před Vánocemi mají své místo i nové vánoční písničky, které zazní při vánoční divadelní hře na Štědrý den.

"Vstupenkou" do dětské skupinky není ani víra, natož pak příslušnost v Českobratrské evangelické církvi nebo ke křesťanství. Jen jedno je potřebí: chtít se něco dovědět, trochu si hrát a přitom trochu přemýšlet a strávit tak hezkou hodinku spolu s druhými.

Datum: 1.12. 2016, 12.00
Nechci nic propásnout
Z Církve ČCE
#

#

#

#

#

Administrace