Milí přátelé, 
 
včera zasedalo třebenické staršovstvo (v modlitebně, s patřičnými rozestupy). Přijali několik zásadních usnesení.
Proto prosím, čtěte, zapište, přijďte, pošlete děti....
 
1) Sborový život v týdnu
Staršovstvo rozhoduje, že setkání dětí a mládeže se budou konat od pondělí 25. 5. v modlitebně, roušky s sebou, dezinfekce připravena, sezení v rozestupech. Biblické hodiny pro dospělé se budou konat od pátku 29. 5 za stejných podmínek. Nedělní škola se bude konat již v neděli 24. 5. Staršovstvo bere na vědomí, že dosavadní „Zpívání na faře“ bude nahrazeno možností setrvání v rozhovoru po biblické hodině. Bohoslužby pro děti obnovíme již tuto neděli, budou se odehrávat na zahradě.
 
Tedy: děti v pondělí v 15.15 (poprvé 25. 5.), mládež v pondělí v 17.30 (poprvé 25. 5.), biblické hodiny v pátek od 18.00 (poprvé 29. 5.), nedělní škola v neděli v 10.00 (poprvé 24. 5.).
 
2) Způsob vysluhování Večeře Páně
Staršovstvo přijímá jako bezpečný a liturgicky i esteticky vhodný tento způsob vysluhování Večeře Páně:
  • kurátor podává chléb dospělým i dětem (v latexové rukavici) „bezdotykovým“ způsobem – účastník nastaví dlaň, do níž bude chléb „spuštěn“.
  • farář podává víno (kurátor nekvašený mošt dětem) v individuálních skleněných kalíšcích: farář „nabídne“ kalíšek z nosiče kalíšků (ukáže na jeden), účastník si jej sám vezme, vypije a prázdný kalíšek odloží na jiný nosič, který nese další přisluhující. Všichni užívají latexové rukavice. Pro tuto praxi jsou vhodné  dřevěné nosiče, do nichž skleněné kalíšky, nahoře o větším průměru, zapadají a dají se odtud dobře vyjímat. Skleněné kalíšky koupíme, nosiče vyrobí jeden milý bratr presbyter.
Staršovstvo rozhoduje, že poprvé budeme Večeři Páně slavit na konec školního roku 21. června. Sbor bude s podmínkami vysluhování večeře Páně seznámen při sborových oznámeních týden předem, v den vysluhování a na webu a FB i v mailu všem členům sboru, elektronicky dostupným.
To znamená, že na svatodušní neděli 31. 5. Večeře Páně ještě nebude, nebudeme na to vybaveni! 
 
3) Výroční sborové shromáždění 2020
Staršovstvo rozhoduje, že výroční sborové shromáždění za r. 2019 se bude v souladu s doporučením SR ČCE konat v září 2020, přesný termín určíme později.   
 
A já se těším na setkání s vámi všemi. 
 
Upřímně zdraví
 
Pavel Klinecký
českobratrský evangelický
farář 
v Třebenicích (České středohoří)
Datum:

Vážení členové sboru, minulí současní i budoucí, právě jasko hosté i sousedé,

že sbory Českobratrské církve evangelické vedou seznamy svých členů, vyplývá z řádů církve. Jméno, příjmení, adresa, datum křtu, konfirmace, členství ve staršovstvu, rodinný stav i obětavost finanční, jsou údaje, které sbory shromažďují, aby mohly vykobnávat svou práci podle svého poslaání i svých řádů. Samozřejmě se snažíme o maximální zabezpečení techto dat, k nimž zpravidla mají přístup poutze farář, příp. sborová sestra, účetní a kurotr sboru. 
Data jsou tradičně shromažďoána ve fyzických (papírových) sborových kartotékách, nověji v elektronické podobě jako dokumet tabulkového nebo textového procesoru, příp. ve specuiálním programu (FARPR). Data v databázi jsou chráněna heslem, počítač rovněž, přístup k němu má v případě třebenického sboru pouze farář. 
Dále církev (sbor) shromažďuje data v křestních, oddacích a pohřebních knihách, kde jsou uvedeny základní údaje o osobě, příp. jejích rodinných příslušnících. Samozřejmě v případě jakéhokoli dotazu jsme připraveni odpovědět.

Nyní zveřejňujeme základní dokument podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osobv souvislosti se zpracováním údajů a volném pohybu těchto údajů (GDPR):- - -- - -

Datum:

Co je a co není křesťanství? Co je Bible a co je v ní? Kdo byl Mojžíš, Šalomoun? Čím se zabýval prorok? Kdo byl Ježíš Kristus? Je jeho učení přínosné pro dnešní společnost? Je dobré se modlit a proč? 
Křesťanská Evropa své křesťanství zapomíná. Abychom tomu trochu čelili, učíme základy křesťanství i své děti. Českobratrská církev evangelická má v práci s dětmi hlubokou tradici už od dob staré Jednoty bratrské a Jana Ámose Komenského. Tuto práci nabízí nejen svým členům, ale i všem okolo. 
Na evangelické faře v Sokolské ulici 89 se setkání dětí budou konat každé pondělí od 15.30. Děti se setkávají ve dvou skupinách, mladší děti (6 - 10 let) a starší (10 - 12 let). Hodinové setkání tak mohou navštěvovat mladší děti se svými staršími sourozenci. Zpíváme, povídáme si, hrajeme různé hříčky. Setkání stojí na dialogu s dětmi. Se staršími dětmi pracujeme na základě Katechismu pro děti i dospělé (k nahlédnutí třeba zde: https://www.e-cirkev.cz/data/w/S/i/Katechismus-pro-deti-i-pro-dos.pdf), mladší děti také kreslí, vystřihují, hrají si a přitom vyprávějí. Se staršími dětmi pracuje farář Pavel Klinecký, mladší vede jeho manželka Milena. 
Začínáme v pondělí 4. září, těšíme se na vás. I rodičům je vstup povolen. 
Pavel Klinecký, českobratrský evangelický farář v Třebenicích.

Datum:

POZOR, POZOR
Děti se ke svému setkání nad Biblí, písničkám a povídání budou napříště scházet každé PONDĚLÍ od 15.15
Setkání je hodinové, s dětmi probíráme základní znalosti o Bibli (kdy vznikla, kde, proč, obsah jednotlivých knih a jak Bibli číst), zpíváme písničky a povídáme si.
Zní-li to některým rodičům nebo dětem jako pozvání, pak čtou správně. Dovědí se věci, které jim jinde neřeknou. :-)
Další informace na faře, na mailu "trebenice@evangnet.cz" nebo na telefonu do sboru: 411 130 103.

Datum:

„Výborné kázání“, pochválil mě kamarád. Potěšilo to. „Farář v X měl výborné kázání“, oznámil jindy kamarád a já zažárlil. Jak vypadá výborné kázání? Jásám při něm, jak to farář pěkně řekl, případně natřel těm pitomcům vedle? Trefilo se do mých názorů? Nenudilo, podalo věc neotřele a moderně?
To je málo. Co je dobré kázání? Zkusmo pár poznámek:
Na dobrém kázání je vidět, že kazatel věc prožil. Že myšlenku nemá jen načtenou, byť z dobré literatury, nýbrž na vlastní kůži prověřenou.
Dělá dojem, že by je vlastně mohl napsat každý posluchač; nese v sobě zkušenosti, jež prožívá kdekdo.
Vykračuje z běžné lidské zkušenosti do zkušenosti „duchovní“. Tam, kde se stýká skutečnost se Skutečností, pravda s Pravdou, „nebe se zemí“. V němž promlouvá Boží hlas. Tady už každý psát nemohl, jen ten, kdo se v tomto „pohraničí“ pohybuje.
Z dobrého kázání lze snadno zapamatovat hlavní myšlenku. Nejen téma, nýbrž „tah na bránu“, to, co posluchači pomůže, někam ho posune.
Dobré kázání může slyšet a rozumět i ten, kdo přišel na bohoslužby poprvé. „Kážu pro ty, kteří tam nejsou“, řekl jeden farář, vynikající kazatel. Myslel na ně, protože co kdyby přišli? A protože na ně myslel, opravdu přišli.
Nejlepší kázání má v sobě humor. To je nejlepší podvozek, na němž lze vézt vážné myšlenky.

- - -

 

 

Datum:

Tak přátelé, v neděli 10. 5. snad naposled pouze do 15 osob:
Lovosice 8.30, Třebenice 10.00,
Roušky, sezení po 2 metrech (kromě rodin), desinfekce u vchodu připravena.
Nebudeme si podávat ruce, nebude občerstvení.
BUDEME SE NA SEBE USMÍVAT. 

Datum:

BOHOSLUŽBY 3. A 10. KVĚTNA SE BUDOU KONAT
Bohoslužby 3. a 10. května se budou konat

v Lovosicích (kostel v ulici K. Maličkého) od 8.30,

v Třebenicích (ve sborovém domě na Sokolské) od 10.00

v povoleném počtu do 15 osob.

Doufáme, že díky rozložení do dvou termínů a prostorů tento limit nepřekročíme.
Všichni účastníci budou mít rouškyPři rozhovorech i při sezení je nutno dodržovat odstup 2 metry (neplatí pro členy jedné rodiny).

U vchodu bude připravena dezinfekce rukou k povinnému použití. Nebudeme si podávat ruce.

Občerstvení po bohoslužbách podáváno nebude.
Večeři Páně společně oslavíme až po úplném uvolnění opatření.

Datum: 30. duben 2020, čtvrtek, 09:23
Takto vypadala sametová revoluce očima českobratrských evangelíků. Jejich fotky, deníkové zápisky, dojmy i hodnocení.
Byl jsem tenkrát taky u toho a potvrzuji vlastním svědectvím...
Datum:
- - -
Posledně to bylo fajn, tak to dáme znovu...
 
Zpívání na faře" je volné setkání při čaji, kafíčku, vodě, vínku či pivku. Chceme si také povídat, ale chceme zpívat. Připomenout si písničky staré, kouknout se na nové, při kytaře i piánu. Chceme se tím bavit, také dávat najevo radost i jiné životní pocity. A také se možná trochu sezpíváme a ... pak se uvidí. 
 
Písničky ze Svítá, lidové, co nás napadne... jako u táboráku... 
 
Rozhodně to není jen pro ty, kteří umějí zpívat, rozhodně to neznamená, že přijdu-li jednou, musím pořád. Prostě kdo zrovna chce. A uvidíte, že se z toho vyloupne něco hezkého.
 
S sebou nic povinně, kdo má hlas, nenechá ho doma, kdo chce donést hudební nástroj, fajn, kdo přinese něco k jídlu nebo k pití, nebude poslán domů, ale nemusí být.
Datum: 25. srpna 2017, 19.00
Nechci nic propásnout
Z Církve ČCE
#

#

#

#

#

Administrace