Audio verze bohoslužeb pro 2. neděli po Velikonocích je k dispozici pro členy sboru i všechny ostatní zájemce a posluchače na kanále youtube zde: 

https://youtu.be/r8A6rksXrkU

Pro stažení je nalznete zde:

https://app.box.com/s/iz0oex1dxit7mqiaeg6otfavhzdtiu9q

Pro čtení stačí rozklinkout název tohoto článku nahoře.

 

 

 

Datum:

Bohoslužby pro 1. neděli po Velikonocích (Quasimodogeniti) v nahrávce pro domácí poslech najdete zde:

K přímému poslechu na kanále Youtube:

https://youtu.be/YuhS0mlsCP0

ke stažení:

https://app.box.com/s/s9660bpgi309uvh4b0ufc91mlfjqlczb

Plný text včetně textu zpívaných písní najdete po rozkliknutí názvu tohoto článku.

Datum:
Přátelé, přinášíme další změny v organizaci evangelických bohoslužeb v Třebenicích:

Vzhledem dalším opatřením a nelepšící se situaci se bohoslužby v následujícím období konat nebudou.
Počínaje zítřkem, 28. 12. 2020 přecházíme tedy na domácí bohoslužby, který každý týden budete dostávat jednak v tištěné podobě jako PDF, tak i jako zvukovou nahrávku. Nahrávka bude umístěna na kanál Youtube, odkaz na ni vždy včas dostanete. Bude opět obsahovat kompletní bohoslužby, včetně varhanního doprovodu užitých písní, nahrávku připraví Milena a Pavel Klinečtí.  
Tištěnou podobu i odkaz na zvukovou nahrávku budete dostávat mailem, současně budou odkazy umístěny na těchto webových stránkách i na sborovém Facebooku.
První takové domácí bohoslužby dostanete již před Novým rokem, tedy 31. 12. další pak vždy před nedělí. Tak tomu bude až do další změny, doufejme, že k lepšímu.
I když víme, že někteří z vás tohoto rozhodnutí litujete, považujeme je za rozumné. Živých bohoslužeb by se kromě faráře a varhaníka mohlo účastnit pouze 7 lidí, logistika „rezervací“ či pouhé domluvy by byla nesnadná.
Prosíme vás o trpělivost, naději a modlitby.
 
P.S. Kdybyste věděli o dalším zájemci o zasílání těchto bohoslužeb, prosíme, pošlete jeho mailovou adresu, rádi ho do seznamu adresátů zařadíme. 
Datum:

Vážení členové sboru, minulí současní i budoucí, právě jasko hosté i sousedé,

že sbory Českobratrské církve evangelické vedou seznamy svých členů, vyplývá z řádů církve. Jméno, příjmení, adresa, datum křtu, konfirmace, členství ve staršovstvu, rodinný stav i obětavost finanční, jsou údaje, které sbory shromažďují, aby mohly vykobnávat svou práci podle svého poslaání i svých řádů. Samozřejmě se snažíme o maximální zabezpečení techto dat, k nimž zpravidla mají přístup poutze farář, příp. sborová sestra, účetní a kurotr sboru. 
Data jsou tradičně shromažďoána ve fyzických (papírových) sborových kartotékách, nověji v elektronické podobě jako dokumet tabulkového nebo textového procesoru, příp. ve specuiálním programu (FARPR). Data v databázi jsou chráněna heslem, počítač rovněž, přístup k němu má v případě třebenického sboru pouze farář. 
Dále církev (sbor) shromažďuje data v křestních, oddacích a pohřebních knihách, kde jsou uvedeny základní údaje o osobě, příp. jejích rodinných příslušnících. Samozřejmě v případě jakéhokoli dotazu jsme připraveni odpovědět.

Nyní zveřejňujeme základní dokument podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osobv souvislosti se zpracováním údajů a volném pohybu těchto údajů (GDPR):- - -- - -

Datum:

Projekt vznikl na třebenické faře v době nouzových opatření. Zahrnuje na 330 písní ze všech kapitol Evangelického zpěvníku i jeho Dodatku.

Písně jsou k mání a okamžitému použití na portálu "Soundcloud" Českobratrské evangelické církve, 


https://soundcloud.com/ecirkev/sets/evangelicky-zpevnik-doprovody


nebo celý balík ke stažení na Google Disku téže církve:

https://drive.google.com/drive/folders/1PKDvcivoorxHxc7T7u5Tq2cbmdKKMqlH


Viz též odkaz na Facebooku: 

https://www.facebook.com/groups/Pratele.CCE/permalink/10158778348198058/

 

Komentáře, upozornění na chyby, další poznámky prosíme na "trebenice@evangnet.cz"

 

Po rozkliknutí na první řádek tohoto článku se otevře seznam nahraných doprovodů.

 

Datum:

Co je a co není křesťanství? Co je Bible a co je v ní? Kdo byl Mojžíš, Šalomoun? Čím se zabýval prorok? Kdo byl Ježíš Kristus? Je jeho učení přínosné pro dnešní společnost? Je dobré se modlit a proč? 
Křesťanská Evropa své křesťanství zapomíná. Abychom tomu trochu čelili, učíme základy křesťanství i své děti. Českobratrská církev evangelická má v práci s dětmi hlubokou tradici už od dob staré Jednoty bratrské a Jana Ámose Komenského. Tuto práci nabízí nejen svým členům, ale i všem okolo. 
Na evangelické faře v Sokolské ulici 89 se setkání dětí budou konat každé pondělí od 15.30. Děti se setkávají ve dvou skupinách, mladší děti (6 - 10 let) a starší (10 - 12 let). Hodinové setkání tak mohou navštěvovat mladší děti se svými staršími sourozenci. Zpíváme, povídáme si, hrajeme různé hříčky. Setkání stojí na dialogu s dětmi. Se staršími dětmi pracujeme na základě Katechismu pro děti i dospělé (k nahlédnutí třeba zde: https://www.e-cirkev.cz/data/w/S/i/Katechismus-pro-deti-i-pro-dos.pdf), mladší děti také kreslí, vystřihují, hrají si a přitom vyprávějí. Se staršími dětmi pracuje farář Pavel Klinecký, mladší vede jeho manželka Milena. 
Začínáme v pondělí 4. září, těšíme se na vás. I rodičům je vstup povolen. 
Pavel Klinecký, českobratrský evangelický farář v Třebenicích.

Datum:
Nechci nic propásnout
Z Církve ČCE
#

#

#

#

#

Administrace