Setkání mladších i starších dětí v pondělí od 15.30 se koná již v pondělí 2.1., přestože jsou ještě školní prázdniny. Těšíme se na vás! 

Datum:

Bohoslužby v Třebenicích jsou každou neděli od 8.30. Není-li uvedeno jinak, káže farář sboru Pavel Klinecký.

Bohoslužby v Lovosicích (kostel ČSCH, ul. K. Maličkého) jsou každou neděli od 10.15. Není-li uvedeno jinak, káže Pavel Klinecký. V zimě se však bohoslužby v Lovosisích nekonají.

Datum: 27.06.2016 12:24

S příchodem nového faráře se obnovila setkání v týdnu. Některá ale vydržela po celou dobu, kdy sbor svého faráře neměl. Nejvytrvalejší byla skupina dětí - díky dětem, rodičům i farářovi Tomáši Pavelkovi, který přijížděl z Loun.

Nyní se asi 15 dětí schází v pondělí od 15.30 s Milenou a Pavlem Klineckými. Mladší děti poslouchají biblické příběhy a při tom malují, vystřihují na tzv. "pracovních listech". Starší děti pak už přemýšlejí o tom, proč máme Bible, proč tu Bible vůbec je, proč ji čteme, co v ní je a co to znamená.

Před Vánocemi mají své místo i nové vánoční písničky, které zazní při vánoční divadelní hře na Štědrý den.

"Vstupenkou" do dětské skupinky není ani víra, natož pak příslušnost v Českobratrské evangelické církvi nebo ke křesťanství. Jen jedno je potřebí: chtít se něco dovědět, trochu si hrát a přitom trochu přemýšlet a strávit tak hezkou hodinku spolu s druhými.

Datum: 1.12. 2016, 12.00
Nechci nic propásnout
Z Církve ČCE
#

#

#

#

#

Administrace